EN

Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie

DIVIŠOVÁ, Šárka, Eva VLČKOVÁ, Mária HNOJČÍKOVÁ, Martin NĚMEC, Petr DUBOVÝ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 562-572. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie
Název anglicky Validity and predictive value of screening tests in prediabetic and early diabetic polyneuropathy
Autoři DIVIŠOVÁ, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí), Eva VLČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Mária HNOJČÍKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Martin NĚMEC (203 Česká republika, domácí), Petr DUBOVÝ (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Jana BĚLOBRÁDKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Josef BEDNAŘÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.372
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00063426
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000309087800004
Klíčová slova česky Prediabetes; diabetes mellitus 2. typu; neuropatie tenkých vláken; neuropatie silných vláken; časná diabetická neuropatie
Klíčová slova anglicky prediabetes; type 2 diabetes mellitus; small-fiber neuropathy; large-fiber neuropathy; early diabetic neuropathy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 25. 2. 2013 11:30.
Anotace
Cíl: Ověřit validitu a prediktivní hodnotu vybraných skríningových testů pro detekci polyneuropatie – The Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI) a The Utah Early Neuropathy Scale (UENS), a skríningového testu pro detekci neuropatické bolesti – DN4 – u pacientů s prediabetem a časným diabetem mellitem 2. typu (preDM/eDM2). Závěry: Pomocí DN4 bylo možné detekovat nemocné s DPNP, při použití doporučovaných limitních hodnot má však spíše charakter konfirmačního než skríningového testu s vysokou specificitou a nižší senzitivitou. Pomocí MNSI I bylo možné diskriminovat nemocné s klinicky podporovanou SFN, avšak nikoli při použití doporučované hodnoty cut-off > 7 bodů. Pomocí MNSI II a UENS bylo možné u nemocných s preDM/eDM2 spolehlivě diskriminovat jedince s LFN a bez ní, pouze UENS však byl schopen diskriminovat nemocné s klinicky podporovanou SFN. Žádný z testů neprokázal dostatečnou validitu v detekci laboratorně podporované SFN.
Anotace anglicky
Aim: To confirm the validity and predictive value of selected screening tests for neuropathy The Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI) and The Utah Early Neuropathy Scale (UENS), and a screening test for detection of neuropathic pain - DN4 - in a population of patients with prediabetes and early type 2 diabetes mellitus (preDM/eDM2). Conclusions: DN4 is able to discriminate patients with and without DPNP; the recommended cut-off values, however, provide high specificity but low sensitivity (i.e. attributes typical for a confirmatory, not a screening test). MNSI I discriminated patients with clinically-based SFN, although not when the recommended cut-off value of >7 points was used. Both MNSI II and UENS reliably discriminated preDM/eDM2 patients with and without LFN while only UENS discriminated patients with and without clinically-based SEN. Neither test was useful for detection of laboratory-based SFN.
Návaznosti
MUNI/A/0765/2011, interní kód MUNázev: Patofyziologie diabetické periferní neuropatické bolesti (Akronym: DPNP)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 14:49

Další aplikace