KUMMEROVÁ, Marie, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Lucie VÁŇOVÁ. Assessment of biochemical, physiological and histochemical characteristics in Lemna minor treated by fluoranthene. In Hnilička F. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 (recenzovaný sborník příspěvků). 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 143-146. ISBN 978-80-7427-131-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Assessment of biochemical, physiological and histochemical characteristics in Lemna minor treated by fluoranthene
Název česky Hodnocení biochemických, fyziologických a histochemických charakteristik Lemna minor zatížených fluoranthenem
Autoři KUMMEROVÁ, Marie (203 Česká republika, garant), Štěpán ZEZULKA (203 Česká republika, domácí), Petr BABULA (203 Česká republika) a Lucie VÁŇOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 (recenzovaný sborník příspěvků), od s. 143-146, 4 s. 2013.
Nakladatel Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně, Česká zemědělská univerzita v Praze
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14310/13:00067803
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-7427-131-1
Klíčová slova česky fluoranthen; Lemna minor L.; růst; peroxid vodíku; thioly;
Klíčová slova anglicky fluoranthene; Lemna minor L.; growth; hydrogen peroxide; thiols;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., učo 1146. Změněno: 20. 9. 2017 10:35.
Anotace
Results of this study confirmed that fluoranthene (FLT; 0.1 and 1 mg l-1) did influence negatively neither the growth nor the chlorophyll fluorescence parameters of duckweed (Lemna minor L.) during 10 days of cultivation. On the other hand, the content of hydrogen peroxide and malondialdehyde in duckweed tissues significantly increased. The ratio of oxidized and reduced forms of thiols demonstrated, that the presence of FLT caused considerable increase of reduced thiols content and the relative portion of oxidized form was the highest in FLT concentration of 1 mg l-1.
Anotace česky
Výsledky této studie potvrdily, že fluoranthen (FLT; 0.1 a 1 mg l-1) neovlivnil negativně ani růst, ani parametry fluorescence chlorofylu okřehku (Lemna minor L.) během desetidenní kultivace. Na druhou stranu, obsah peroxidu vodíku a malondialdehydu se v pletivech okřehku významně zvýšil. Z poměru oxidovaných a redukovaných forem thiolů vyplývá, že v důsledku přítomnosti FLT se významně zvyšoval obsah redukované formy a relativní podíl oxidovaných thiolů byl nejvyšší při koncentraci FLT 1 mg l-1.
VytisknoutZobrazeno: 16. 1. 2021 20:00