SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví. In Mezinárodní konference "Sociálne procesy a osobnosť 2012". 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví
Název anglicky Health beliefs and health behavior of university students
Autoři SLOVÁČKOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, domácí), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí) a Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Mezinárodní konference "Sociálne procesy a osobnosť 2012" 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00058588
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky health beliefs; health behavior
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:10.
Anotace
Cílem našeho výzkumu bylo analyzovat přesvědčení studentů VŠ vztahující se ke zdraví a zjistit, zda a jak se tato přesvědčení promítají do toho, jaké formy chování souvisejícího se zdravím studenti vykazují. Výzkumný soubor: N = 1617 VŠ studentů, 1241 žen (76,7%), 376 mužů(23,3%), prům. věk 22,4 let(sd=2.5) Metoda: 1. Škála chování souvisejícího se zdravím (Dosedlová, Slováčková, Klimusová, 2010) 2. Škála orientace ke zdraví (Health Orientation Scale, Snell,1997) Výsledky: Studenti VŠ jsou přesvědčeni, že svůj zdravotní stav mohou do značné míry sami ovlivnit a současně jsou vnímaví ke svým tělesným pochodům a změnám ve zdravotním stavu. Neprožívají ve vyšší míře obavy spojené se zdravotním stavem, ani je neznepokojuje, zda lidé v jejich okolí nehodnotí jejich zdraví negativně. Nebyly nalezeny významnější rozdíly mezi muži a ženami. Z faktorů chování spojeného se zdravím mají vztah ke škálám přesvědčení o zdraví především pohybová aktivita, duševní hygiena a prevence.
Anotace anglicky
The aim of our study is to analyse health beliefs of university students and to find how these beliefs influence forms of students health behavior. Research sample: N = 1617 university students, 1241 women (76,7%), 376 men (23,3%), average age 22,4 (sd=2.5) Methods: Health behavior scale (Dosedlová, Slováčková, Klimusová, 2010), (Health Orientation Scale, Snell,1997)Findings: Students are convinced that they are able to influence their health status and are perceptive to their body and changes in health status. They are not worried about their health. No significant gender differences were found. From health behavior factors are related to health beliefs particularly physical activity, mental hygiene and prevention.
Návaznosti
GA406/09/0611, projekt VaVNázev: Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 15:02