BUREŠOVÁ, Iva, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Mariana ŠIMÍKOVÁ. Information behaviour of Gifted Children - The Qualitative Study. NL: Elsevier, 2012. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.405.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Information behaviour of Gifted Children - The Qualitative Study
Název česky Informační chování nadaných dětí - kvalitativní studie
Autoři BUREŠOVÁ, Iva, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Mariana ŠIMÍKOVÁ.
Vydání NL, 2012.
Nakladatel Elsevier
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.405
Klíčová slova česky informační chování nadaní děti schopnost klást otázky
Klíčová slova anglicky information behaviour; giftedness; children; question skill
Štítky Department of Psychology, Masaryk University
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., učo 15694. Změněno: 5. 11. 2017 16:34.
Anotace
The study focused on differences in information behaviour between intelectually gifted and averaged children in the pre-literate age. Results of this pilot study show what kind of information behavior raises unstructured stimulus situation for both groups of children studied how these groups differ in readiness to ask questions, long latency to the stimulus of responses and other monitored criteria. Preliminary results of the study suggest that the questions generated gifted children showing greater thematic diversity and never retains one aspect (eg external form) stimulus.
Anotace česky
Studie je zaměřena na rozdíly v informačním chování mezi mimořádně a průměrně nadanými dětmi v pregramotném období. Výsledky pilotní studie deskribují, jaký druh informačního chování vyvolává nestrukturovaná podnětová situace u obou skupin zkoumaných osob, jak se tyto skupiny liší v pohotovosti klást otázky, délce latence na stimul, počtu denerovaných odpovědí a dalších sledovaných kritériích. Preliminární výsledky studie naznačují, že otázky generované nadanými dětmi projevují větší tematickou diverzitu a neulpívají na jednom aspektu (např. vnější formě) stimulu.
Návaznosti
GAP407/11/0426, projekt VaVNázev: Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2019 02:30