DUBOVÝ, Petr and Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah - I. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 114 pp. ISBN 978-80-210-4707-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy neuroanatomie a nervových drah - I.
Authors DUBOVÝ, Petr and Radim JANČÁLEK.
Edition 3. dotisk 1. vyd. Brno, 114 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-4707-5
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 26/4/2013 08:59.
Abstract
Základní informace o struktuře a funkci nervové soustavy získávají studenti medicíny naší fakulty postupně ve dvou etapách, ve třetím semestru základního kurzu anatomie a v následujícím semestru v rámci integrované výuky neurověd. V předkládaném učebním textu je studentům medicíny podán přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce.
PrintDisplayed: 11/4/2021 06:54