MALÝ, Tomáš. Milosrdenství v pozdně středověké a raně novověké společnosti: tři poznámky. In Jíšová, Kateřina. Milosrdenství ve středověkých městech. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2013. s. 9-17, 9 s. Documenta Pragensia Supplementa IV. ISBN 978-80-87271-72-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Milosrdenství v pozdně středověké a raně novověké společnosti: tři poznámky
Název anglicky Charity in Late Middle-Ages and Early Modern Society
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vyd. 1. Praha, Milosrdenství ve středověkých městech, od s. 9-17, 9 s. Documenta Pragensia Supplementa IV, 2013.
Nakladatel Scriptorium
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00068268
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-87271-72-8
Klíčová slova česky donace; spása duše; charita; očistec; zbožné legáty
Klíčová slova anglicky donations; soul salvation; charity; purgatory; religious legacy
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854. Změněno: 21. 10. 2016 21:32.
Anotace
Kapitola se dotýká tří momentů: 1. Obecné povahy almužny a charity v křesťanské teologické a náboženské tradici. 2. Spojitosti dobrých skutků a spásy z perspektivy náboženské, resp. konfesijní praxe, a s ohledem na rozmach učení o očistci. 3. Dvojí povahy zbožných legátů v rámci charitativní praxe (dobrovolnost versus povinnost).
Anotace anglicky
The chapter discusses three moments: 1. General context of the alms and charity in Christian theological and religious tradition. 2. Relation between good deeds and salvation from the perspective of religious and confessional practice, and with respect to the idea of purgatory. 3. Double character of pious legacies in terms of charity practice (voluntary versus obligatory).
VytisknoutZobrazeno: 18. 10. 2019 14:34