KROB, Josef. Rádl, Fischer, Rieger k fyzikálním otázkám. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2012, roč. 60, č. 2, s. 177-185. ISSN 0015-1831.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rádl, Fischer, Rieger k fyzikálním otázkám
Název anglicky Rádl, Fischer, Rieger to physical issues
Autoři KROB, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Filosofický časopis, Praha, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2012, 0015-1831.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.011 v roce 2001
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00068527
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000208845900011
Klíčová slova česky kompetence; filosofie a přírodní vědy; metodologie; teorie relativity; rychlost světla; neutrino; spekulace
Klíčová slova anglicky demarcation; philosophy and natural science; metodology; theory of relativity; speed of light; neutrino; speculation
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Josef Krob, CSc., učo 414. Změněno: 22. 4. 2014 14:49.
Anotace
V článku autor na základě názorů tří vybraných českých filosofů - Rádla, Fischera a Riegra - týkajících se otázek přírodních věd a jejich možné filosofické reflexe domýšlí, jak by tito myslitelé, pokud by i dnes dále drželi své původní postoje, asi mohli reagovat na současné otázky, které jsou právě řešeny. V konkrétním případě se jedná o - v době konání konference - aktuální problém neutrin a jejich rychlosti, která se zdála být naměřená vyšší než rychlost světla. Jde především o metodické postoje, názory na kompetenci filosofie, z kterých se dá i při přiměřené spekulaci odvodit velmi pravděpodobný postoj, který by vybraní filosofové zastávali, a současně se tak nabízí i obecnější možné pohledy na řešení současných otázek.
Anotace anglicky
The author based on the opinions of three selected Czech philosophers - Rádl, Fischer and Rieger - on issues of science and philosophical reflection - speculates how these thinkers, if they kept their original positions, could develope current methodological and philosophical questions. In this particular case - at the time of the conference - the current problem of the speed of neutrinos, that appeared to be higher than the speed of light. It is mainly methodological attitudes, opinions on the competence of philosophy and more general views on possible solutions to today's issues.
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2020 03:40