PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Kompetence jako předpoklad pro začlenění. In 3. národní konference o podporovaném zaměstnávání. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kompetence jako předpoklad pro začlenění
Název anglicky Competences as an assumption of an integration
Autoři PROCHÁZKOVÁ, Lucie.
Vydání 3. národní konference o podporovaném zaměstnávání, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kompetence; práce; trh práce; vzdělání; nedostatky; poradenství
Klíčová slova anglicky competences; job; labour market; education; lac; counselling
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D., učo 20097. Změněno: 27. 6. 2013 10:07.
Anotace
Při snahách o začlenění na trh práce se lidé se zdravotním postižením nebo znevýhodněním setkávají s řadou překážek. Některé z nich mohou způsobovat nedostatečné pracovní a sociální kompetence a nepřiměřená očekávání těchto osob. Pro spokojený a naplněný život však není důležitá jen práce a možnost pracovního uplatnění, nýbrž i oblast mimopracovní. Nelze se tedy zabývat pouze jednou oblastí a neřešit ostatní. V tomto příspěvku jsou prezentovány dílčí výsledky několik výzkumných šetření zaměřených na kompetence, jejich rozvoj a možnosti podpory v rámci vzdělávání.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 15. 11. 2019 18:39