STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Lze predikovat výskyt syndromu diabetické nohy pomocí termografických metod? In XXXVI. Dny lékařské biofyziky. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lze predikovat výskyt syndromu diabetické nohy pomocí termografických metod?
Název anglicky It is possible to predict the occurrence of diabetic foot by using thermographic methods.
Autoři STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ.
Vydání XXXVI. Dny lékařské biofyziky, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10610 Biophysics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-87727-04-1
Klíčová slova česky syndrom diabetické nohy; termografie; teplota
Klíčová slova anglicky diabetic foot; thermography; temperature
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 31. 10. 2013 08:19.
Anotace
Předložená studie se zabývá dlouhodobým sledováním dolních končetin bezkontaktní termografií, tedy vývojem rozložení povrchové teploty v čase u pacienta s diabetem. ICHDK a diabetická neuropatie mohou ovlivnit teplotu pozorovaných končetin a postupně klesající kvalitu jejich prokrvení. Pozorovaný časový vývoj naměřených teplot na dolních končetinách a později následný výskyt ulcerace na levém palci DK pacienta, ukazuje určitou možnost včasné predikce vývoje SDN pomocí termografických metod.
Anotace anglicky
The present study examines the long-term monitoring of the lower limbs by non-contact thermography. The value of surface temperature at the time by the patient with diabetes. PAD and diabetic neuropathy can affect the temperature of the observed limb and gradually decreasing the quality of blood supply. The observed time evolution of the measured temperatures in the lower extremities and later subsequent incidence of ulceration on his left thumb DK patient shows a possibility of early prediction of SDN using thermographic methods.
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2021 09:54