SLIACKY, Jiří a Marcela JANÍKOVÁ. Spektrum didaktických řídicích stylů ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, roč. 7, č. 1, s. 81-97. ISSN 1802-7679.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Spektrum didaktických řídicích stylů ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy
Název anglicky Teaching styles in lower-secondary physical education lessons
Autoři SLIACKY, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Marcela JANÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, 1802-7679.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/13:00066235
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky videostudie; didaktický řídicí styl; kategoriální systém; tělesná výchova
Klíčová slova anglicky video study; teaching style; system of categories; Physical Education
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 9. 4. 2014 11:46.
Anotace
Příspěvek přináší výsledky empirické studie využívání didaktických řídicích stylů v tělesné výchově na 2. stupni základní školy, jejímž cílem bylo zjistit, jaké didaktické řídicí styly učitelé ve výuce reálně využívají. Jako metoda sběru dat byla použita videostudie, pořízené videozáznamy vyučovacích jednotek byly kódovány podle uvedeného kategoriálního systému a následné vyhodnocení bylo provedeno prostřednictvím relativních četností zjištěných kategorií. Výsledky analýzy ukázaly, že učitelé ve výuce využívali pouze příkazový a praktický didaktický řídicí styl, což je v textu dále diskutováno na základě hlubší analýzy námi zjištěných výsledků a výsledků některých zahraničních výzkumů.
Anotace anglicky
In the paper, results are presented of empirical research on teaching styles used in physical education lessons in lower-secondary schools, which aimed to analyse everyday instruction and show which teaching styles are used. The method of video study was employed to generate data, which were later coded by means of a system of categories. The findings show that in the analysed lessons, the teachers only used the “command” and the “practice” styles. These findings are discussed in the context of further analysis of the research results and also in the context of other research carried out outside of the Czech Republic.
Návaznosti
GAP407/11/0262, projekt VaVNázev: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Grantová agentura ČR, Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 19. 7. 2024 14:24