SELUCKÁ, Markéta. Contract Formation and Non-performance in Czech Civil Law. In Reiner Schulze, Fryderyk Zoll. The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications. Munich: Sellier european law publishers, 2013. p. 51-65. ISBN 978-3-86653-246-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Contract Formation and Non-performance in Czech Civil Law
Name in Czech Sjednání smlouvy a odpovědnost za vady v Českém soukromém právu.
Authors SELUCKÁ, Markéta.
Edition Munich, The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications, p. 51-65, 15 pp. 2013.
Publisher Sellier european law publishers
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-3-86653-246-5
Keywords (in Czech) odpovědnost za vady
Keywords in English Non-performance
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 14. 3. 2016 09:07.
Abstract
The articel deals with Non-perfomance in New Czech Civil Code. Czech private law is nowadays preparing for a brand new concept. The NCC brings a complete change to the approach of not only rights in rem, e.g. by returning to the principle superficies solo cedit, but it significantly alters the law of contracts, in both a comprehensive change in the concept of legal act and changes of consequences for faulty performance (non-performance).
Abstract (in Czech)
Nový občanský zákoník mění zásadním způsobem celé české soukromé právo. Co přináší nového v případě, že věřitel obdržel vadné plnění? Jaká svědčí věřiteli práva a jakým způsobem je musí uplatňovat?
Links
MUNI/A/0945/2011, interní kód MUName: Ochrana spotřebitele v Návrhu Společného referenčního rámce a ve směrnici o právech spotřebitelů ve vztahu k českému soukromému právu (Acronym: OS)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 2. 2. 2023 18:41