DROHOBECKÁ, Olesja, Marek BALÁŽ a Irena REKTOROVÁ. Akutní neuropsychiatrické symptomy Wilsonovy nemoci, léčba a problematika non-compliance: kazuistika mladého pacienta. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 3, s. 135-139. ISSN 1213-1814.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Akutní neuropsychiatrické symptomy Wilsonovy nemoci, léčba a problematika non-compliance: kazuistika mladého pacienta
Název anglicky Acute neuropsychiatric symptoms of Wilson's disease, treatment and the issue of non-compliance a case report of a young patient
Autoři DROHOBECKÁ, Olesja (203 Česká republika, garant), Marek BALÁŽ (703 Slovensko, domácí) a Irena REKTOROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Neurologie pro praxi, Olomouc, Solen s.r.o. 2012, 1213-1814.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00068880
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Wilsonova nemoc, abúzus návykových látek, penicilamin, non-compliance, status dystonicus
Klíčová slova anglicky Wilson's disease; substance abuse; penicillamine; non compliance; status dystonicus
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 22. 7. 2013 15:39.
Anotace
Wilsonova nemoc (WN) vyžaduje včasnou diagnostiku a následně důsledné dodržování předepsané léčby. Non-compliance může mít až fatální následky. Uvádíme kazuistiku mladého muže sledovaného pro neuropsychiatrické symptomy WN, které se rozvinuly v návaznosti na abúzus návykových látek. Z neurologických symptomů v počátku sledování dominovala dystonie až s rozvojem status dystonicus, dysmetrie, rigidita, akineze, motorické a vokální tiky, poruchy řeči a chůze. Po postupném navyšování terapie penicilaminem se stav upravil a stabilizoval do té míry, že pacient založil rodinu. Poté si však pacient svévolně medikaci vysadil a došlo k prudkému zhoršení neuropsychiatrické symptomatiky, kterou se přes opakované nastavení léčby nepodařilo zmírnit.
Anotace anglicky
Wilson's disease (WD) has to be diagnosed early and the treatment regimen must be followed very carefully. Non-compliance may have fatal consequences. We report a case of a young man with neuropsychiatric symptoms of WD that developed in association with drug abuse. The dominating neurological symptoms included dystonia and even status dystonicus, dysmetria, rigidity, akinesia, motor and vocal tics, impairment of speech and gait. A gradual increase of the penicilamine daily dose led to overall clinical improvement which was reflected by the fact that the patient got married and had a child. Later on, the patient withdrew the medication which was followed by an abrupt worsening of neuropsychiatric symptoms of WD. Despite the re-installment of treatment and repeated changes of penicilamine dosage over the time the clinical status remained unchanged.
VytisknoutZobrazeno: 19. 10. 2019 01:53