ČEŠKOVÁ, Eva a Radovan PŘIKRYL. Praktická psychiatrie. Praha: Maxdorf, 2013. 143 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-316-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Praktická psychiatrie
Název anglicky Practical Psychiatry
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí) a Radovan PŘIKRYL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praha, 143 s. Jessenius, 2013.
Nakladatel Maxdorf
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00068939
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7345-316-9
Klíčová slova česky psychiatrie; terapie
Klíčová slova anglicky psychiatry; therapy
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 23. 9. 2013 16:27.
Anotace
Publikace určená pro každodenní psychiatrickou praxi – jak v ambulantních podmínkách, tak v prostředí lůžkových oddělení. Důraz je kladen především na precizní zvládnutí symptomatologie a z ní vyplývající schopnost stanovit diagnózu v rámci psychiatrické syndromologie i v klasifikačním systému DSM IV/MKN 10. Zásadní místo v knize zaujímá terapie - symptomatická i kauzální.
Anotace anglicky
This book is designed for everyday psychiatric practice – both in the outpatient setting and in an inpatient departments. The emphasis is placed on mastery of symptomatology and the resulting ability to make a diagnosis in the psychiatric syndromology and the classification system DSM IV/MKN 10. The essential book point takes place in therapy - symptomatic and causal.
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 00:18