MAREŠ, Jan a Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2013, roč. 23, č. 4, s. 455-477. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-455.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních?
Název anglicky Methodological standards of quantitative studies in educational sciences: How to write about research findings?
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, domácí) a Kateřina VLČKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, ČPdS, 2013, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Full-text v časopisu Pedagogická orientace 2013/4
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066361
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-455
Klíčová slova česky kvantitativní pedagogický výzkum; publikační metodologický standard; empirické studie; styl APA; české pedagogické časopisy
Klíčová slova anglicky quantitative educational research; research report standard; publication standard; empirical studies; APA style; Czech educational science journals
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 28. 3. 2014 10:23.
Anotace
Cílem studie je přispět do debaty ohledně metodologické kvality a standardů kvantitativního výzkumu a prezentace a publikace jeho zjištění. Ve studii nejprve diskutujeme o tom, proč vlastně publikovat výsledky výzkumu, a následně pojednáváme, jak o výzkumu a jeho výsledcích psát. Teoretickým východiskem jsou zahraniční publikační standardy (např. APA, AERA) a metodologická literatura. V druhé části studie na základě analýzy obsahových požadavků českých recenzovaných časopisů a významných konferencí k pedagogickému výzkumu se věnujeme tomu, co je explicitně požadováno a co by bylo vhodné v současnosti v českém prostředí požadovat od výzkumů a empirických studií v pedagogice, a to i v kontextu mezinárodních úzů či standardů. Z analýzy vyplynulo, že časopisy a konferenční výbory metodologické požadavky či standard podrobněji nespecifikují a předpokládají jeho implicitní sdílení.
Anotace anglicky
The paper discusses the main purpose of (quantitative) empirical studies as a part of a knowledge base of educational science. The quality and standard of presentation and publication of the results of quantitative research is therefore one of the ever relevant themes of (not only Czech) educational science. Thus the quality of (quantitative) empirical studies is closely linked to the general discussion of methodological standards of the discipline. Our study begins with a discussion about why to publish research results and consequently, how to publish them. The theoretical basis of the discussion about methodological standard of reporting educational research is formed by international publication standards (e.g. APA, AERA) and methodological literature. By analysing the requirements of Czech peerreviewed journals and major Czech conferences on educational research we discuss in the second part of our study what is explicitly required and what would be at present appropriate to require from research and empirical educational studies in the Czech environment, in the context of international practice and standards. We refer to the Czech situation and its consequences – the journals and conference committees do not specify their methodological requirements or standards and assume its implicit sharing in a situation where there is only part of the Czech version of the standards of the educational science available.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Moc ve školních třídách studentů učitelství
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vlčková, K. 28. 3. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1122959/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1122959/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1122959/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1122959/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf?info
Vloženo
Pá 28. 3. 2014 10:22, doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594
Atributy
 

PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1122959/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1122959/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
239,1 KB
Hash md5
1c2665ad74a3b5669fb357b686f2515f
Vloženo
Pá 28. 3. 2014 10:22

PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1122959/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.txt
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1122959/PedOr13_4_Kvantitativni_MaresVlckova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
56,6 KB
Hash md5
4f4143d1785be4d024c8913280c80e4c
Vloženo
Pá 28. 3. 2014 10:27
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 5. 2024 05:28