EN

Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické ...

MUŽÍK, Jan, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Vít KANDRNAL, Filip KRAMÁŘ, Pavel ŠLAMPA a Ladislav DUŠEK. Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In Pavel Šlampa. Gliomy. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. s. 24-33, 10 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-321-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
Název anglicky Gliomas in data of the Czech National Cancer Registry and clinical database of the Czech Neurosurgical Society
Autoři MUŽÍK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš PAVLÍK (203 Česká republika, domácí), Ondřej MÁJEK (203 Česká republika, domácí), Vít KANDRNAL (203 Česká republika, domácí), Filip KRAMÁŘ (203 Česká republika), Pavel ŠLAMPA (203 Česká republika, domácí) a Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Gliomy, od s. 24-33, 10 s. Jessenius, 2013.
Nakladatel Maxdorf
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00069458
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-7345-321-3
Klíčová slova anglicky gliomas; medical diagnostics; surgical therapeutics; casuistics
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 26. 4. 2014 12:44.
Anotace
Zhoubný novotvar mozku je 19. nejčastějším zhoubným novotvarem v české populaci a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny multidisciplinárním týmem, zpravidla ve složení neurochirurg, radiační a klinický onkolog, diagnostik a neurolog, a řešeny s přihlédnutím ke všem rizikovým faktorům , včetně celkového stavu pacienta. Kniha představuje názorný příklad právě takového multioborového pohledu na problematiku primárních nádorů mozku. Autoři kapitol, kteří se ve své denní praxi zabývají diagnostikou a léčbou mozkových nádorů, patří mezi špičkové odborníky ve svých oborech v České i Slovenské republice. První část knihy se věnuje standardním postupům v léčbě gliomů, druhá pak součastným trendům v léčebné strategii. Text je bohatě doplněn obrazovou dokumentací, kazuistikami a samostatnou část tvoří závěry pracovních setkání (Glio mítinků) z let 2008–2012.
Anotace anglicky
In this chapter we describe and assess epidemiology of gliomas in the Czech Republic and in comparison with other countries. Two major data sources are used – the Czech National Cancer Registry and the clinical registry for monitoring of gliomas diagnostics and treatment.
Návaznosti
EE2.4.31.0020, projekt VaVNázev: Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 12:42

Další aplikace