KNECHT, Petr a Dominik DVOŘÁK. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 4, s. 554-578. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé
Název anglicky Research and publishing ethics for junior researchers
Autoři KNECHT, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Dominik DVOŘÁK (203 Česká republika).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost o.s. 2013, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069581
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554
Klíčová slova česky etika vědecké práce; publikační etika; akademické publikování; vědecky závadné jednání; špatná vědecká praxe
Klíčová slova anglicky publication ethics; scientific publishing; research ethics; research integrity; scientific misconduct; scientific practice; research practice
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D., učo 53924. Změněno: 27. 2. 2014 11:11.
Anotace
Studie informuje o nejčastěji uváděných projevech porušování publikační etiky s cílem zvýšit citlivost výzkumníků k porušování pravidel publikační etiky a přispět ke kultivaci publikačního prostředí v české pedagogické vědě a výzkumu. V první části příspěvku autoři analyzují důvody, které výzkumníky zpravidla vedou k porušování publikační etiky, a upozorňují, že jednou z možných příčin může být mimo jiné aktuálně platný systém financování a hodnocení vědy a výzkumu. Následně jsou na základě analýzy dostupné literatury rozebírány nejčastěji uváděné projevy publikačně závadného jednání, přičemž autoři využívají analogii s biblickým Desaterem. Jedná se o: 1. vymýšlení a zkreslování/falšování výzkumných zjištění, 2. plagiátorství, 3. připisování spoluautorů, 4. duplicitní/simultánní publikování, 5. dělení publikací do více článků, 6. recyklování textů, 7. vzájemné (reciproční) citování spřízněných kolegů, 8. zkreslené citování, 9. nepřiznaný konflikt zájmů, 10. porušování majetkových autorských práv. Autoři v závěru navrhují opatření, která by podporovala důslednější dodržování etických pravidel v praxi.
Anotace anglicky
The study informs about the most common forms of violation of the publication ethics. The main goal of the study is to increase the sensitivity of researchers to breaches of publication ethics and to contribute to cultivating the publication environment in the Czech educational science and research. In the first part, the authors analyse the reasons that usually lead researchers to breach publication ethics. They also highlight the possibility that the current system of financing and evaluating science and research in the Czech Republic might represent one of the causes. Further on, following an analysis of available literature, the typical instances of inappropriate publishing behaviour are discussed. In doing so, the authors make use of the analogy with biblical Ten Commandments. The typical examples of such behaviour are: 1. data fabrication or falsification, 2. plagiarism 3. gift, honorary or ghost authorship, 4. simultaneous submission or multiple/duplicate publication, 5. salami slicing, 6. text recycling, 7. reciprocal citations, 8. Imprecise referencing/quoting, 9. conflict of interests, and 10. copyright law breaking. In the end, the authors suggest precautions that might aid a more rigorous adherence to the ethical rules in publishing practice.
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2024 04:24