EN

SVOD – System for Visualizing of Oncological Data and Their Semantic Enhancement

KUBÁSEK, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK a Jiří KALINA. SVOD – System for Visualizing of Oncological Data and Their Semantic Enhancement. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Miroslav Kubásek, Andrea E. Rizzoli. Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413. Heidelberg: Springer, 2013. s. 597-607, 11 s. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_56.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název SVOD – System for Visualizing of Oncological Data and Their Semantic Enhancement
Název česky SVOD - Systém pro Vizualizaci onkologických dat a jejich sémantická zlepšení
Autoři KUBÁSEK, Miroslav (203 Česká republika, domácí), Jiří HŘEBÍČEK (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí), Jan MUŽÍK (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří KALINA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Heidelberg, Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413, od s. 597-607, 11 s. 2013.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00069613
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-3-642-41150-2
ISSN 1868-4238
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-41151-9_56
Klíčová slova anglicky cancer; epidemiology; ontology; SVOD; TaToo; web portal
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 19. 12. 2013 17:58.
Anotace
We present an overview of the SVOD web portal (System for Visualizing of Oncological Data) which is focused on population risk analyses related to cancer epidemiology and show its integration with the FP7 project TaToo (Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework). The developed TaToo Tools provide a semantic web solution in order to close the discovery gap that prevents full and easy access to specific web resources. Furhter more we will discuss in detail the used ontological resources, the integration of TaToo Tools into the SVOD portal together with the evaluation of this integration.
Anotace česky
Prezentujeme přehled webového portálu SVOD (systém pro vizualizaci onkologických údajů), který se zaměřuje na analýzy populačních rizik týkající se epidemiologie zhoubných nádorů a ukážeme jeho integraci do FP7 projektu (Tagging nástroj založený na sémantické Discovery Framework). Vyvinuté nástroje TaToo poskytovat sémantické webové řešení s cílem uzavřít mezeru ve vyhledávání na webu, která brání úplnému a snadnému přístupu k určitým webovým zdrojům. Dále budeme diskutovat podrobněji použité ontologické zdroje, integrace nástrojů TaToo do portálu SVOD spolu s hodnocením této integrace.
Návaznosti
247893, interní kód MUNázev: Sémantický značkovací nástroj pro vyhledávání (Akronym: TaToo)
Investor: Evropská unie, 7. rámcový program EU, Spolupráce
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 16:34

Další aplikace