ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ and Jan ŠEVELA. Laická první pomoc při závažných postiženích zdraví včetně základní neodkladné resuscitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 28 pp. ISBN 978-80-210-6244-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Laická první pomoc při závažných postiženích zdraví včetně základní neodkladné resuscitace
Authors ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ and Jan ŠEVELA.
Edition 1. vyd. Brno, 28 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-6244-3
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9. 10. 2013 17:32.
Abstract
Cílem materiálu je připravit laiky na adekvátní poskytnutí první pomoci u nejčastěji se v praxi vyskytujících závažných poruch zdraví, včetně náhlé zástavy oběhu. Důraz je kladen především na rozpoznání závažných a život ohrožujících stavů a poskytnutí správné pomoci. Materiál je doplněn o mnoho fotografií a videí tak, aby studujícímu co nejvíce přiblížil reálnou situaci.
Abstract (in English)
The material aims to prepare lay people to be able to provide first aid for the most commonly occurring severe sudden illnesses including sudden circulatory arrest. The emphasis is put on recognition of severe and life-threatening conditions and provision of proper first aid. To bring the real-life situation as close as possible the material is accompanied by a number of photographs and videos.
PrintDisplayed: 19. 4. 2021 09:27