VRUBEL, Martin, Filip CHVÁTAL a Karel PANČOCHA. Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 23, č. 3, s. 229-242. ISSN 1211-2720.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením
Název anglicky Removing barriers to public space as a precondition for the safe movement of people with visual impairment
Autoři VRUBEL, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Filip CHVÁTAL (203 Česká republika, domácí) a Karel PANČOCHA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Speciální pedagogika, Praha, Univerzita Karlova, 2013, 1211-2720.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069672
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky osoba se zrakovým postižením; bariéry veřejného prostoru; tyfloinženýrský prvek; vodicí linie; signální pás; varovný pás; legislativa; terénní mapování
Klíčová slova anglicky people with visual impairment; barriers of public space; Tyfloengineering components; leading lines; warning lines; legislation; terrain mapping
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Změněno: 24. 3. 2014 15:26.
Anotace
Článek se zabývá problematikou odstraňování bariér veřejného prostoru ve vztahu k osobám se zrakovým postižením. V teoretické části se text zabývá předpoklady odstraňování bariér v českém i mezinárodním kontextu. Vzhledem k tomu, že pro bezpečnou výuku prostorové orientace, stejně jako samotný bezpečný pohyb osob se zrakovým postižením je velmi důležité prostředí bez bariér – výzkumná část se věnuje hodnocení tří reálných tras v druhém největším městě ČR z hlediska plnění bezpečnostních a legislativních pravidel daných příslušnou normou. Hodnotí se ucelenost, resp. komplexnost instalovaných bezpečnostních prvků. Článek je inovativní využitím metody Terénního mapování.
Anotace anglicky
The article focuses on issues of removing barriers from public spaces in relations to persons with visual impairments. The theoretical part deals with prerequisites of barrier removal in the Czech and international context. As barrier free environment it essential for mobility training and independent safe movement, we focused our research on evaluating three real tracks in the second largest city of the Czech Republic. The main interest has been to compare the real situation with legislative norms given by the relevant regulations. We evaluated the coherence or complexity of installed safety components. The study uses innovative research method of terrain mapping.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 6. 2022 03:54