PANČOCHA, Karel. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 219 s. ISBN 978-80-210-6344-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postižení jako axiologická kategorie sociální participace
Název anglicky Disability as Axiological Category of Social Participation
Autoři PANČOCHA, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 219 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00070005
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6344-0
Klíčová slova česky osoby s postižením; postoje; sociální participace; veřejnost; sociální distance; inkluze; kontaktní hypotéza
Klíčová slova anglicky individuals with disabilities; attitudes; participation; general public; social distance; inclusive education; social inclusion; contact hypothesis
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 31. 10. 2016 10:45.
Anotace
Tématem monografie jsou postoje veřejnosti k sociální participaci osob s různými druhy postižení se zaměřením na vzdělávání, zaměstnání a sociální vztahy. Práce nejprve představuje změny, ke kterým v současném pojetí speciální pedagogiky dochází. Následně se věnuje společenským přístupům k lidem s postižením. V empirické části jsou prezentována dvě výzkumná šetření postojů veřejnosti vůči lidem s postižením, která proběhla v letech 2011–2013. Zaměřili jsme se na zjišťování vztahů mezi postoji k lidem s různými druhy postižení a sociodemografickými charakteristikami respondentů a posléze na vztahy mezi postoji k lidem s různými druhy postižení a sociálním kontaktem mezi majoritou a lidmi s postižením.
Anotace anglicky
The topic of the book is attitudes of the general public towards social participation of individuals with disabilities focusing on education, employment and social relations. First, it introduces current changes in the field of special education. This is followed by a chapter focusing on the broader perspective of societal approaches towards people with disabilities. The empirical part of the book presents two studies of public attitudes towards social participation of people with disabilities, conducted in the years 2011–2013. We focused on acceptance of people with disabilities in education, employment and social relations and analyzed differences between attitudes according to socio-demographic variables. The second study focused on social acceptance and rejection of contact between the general public and people with disabilities.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 6. 2022 04:42