CIGÁN, Jakub. Náboženská konverzia ako kolektívne rozpomínanie. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 2, s. 63-83. ISSN 1214-813X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Náboženská konverzia ako kolektívne rozpomínanie
Název česky Náboženská konverze jako kolektivní rozpomínaní
Název anglicky Religious Conversion as Collective Remembering
Autoři CIGÁN, Jakub (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Sociální studia, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00070103
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky náboženská konverzia; proces afiliácie; autobiografická pamäť; kolektívna pamäť; experimentálny prístup; kognitívna religionistika; teória nákladnej signalizácie
Klíčová slova anglicky conversion; affiliation process; autobiographical memory; experimental approach; collective memory; cognitive science of religion; costly signalling theory
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D., učo 165684. Změněno: 14. 1. 2019 15:16.
Anotace
Štúdia sa zaoberá problematikou možností výskumu náboženskej konverzie, predovšetkým jej neudržateľným retrospektívnym prístupom. V rámci neho sa bádatelia snažia o rekonštrukciu uplynulého procesu afiliácie prostredníctvom výpovedí konvertitov a následne, na ich základe, o vytvorenie všeobecného modelu náboženskej konverzie aplikovateľného naprieč rôznymi náboženskými i nenáboženskými skupinami. Výpovede konvertitov sú z tohto pohľadu vnímané prevažne ako nezaujaté a neproblematické záznamy minulého procesu začlenenia sa či zmeny jedinca. Tento trend bol široko kritizovaný a v ďalšom výskume konverzie prevládla v rámci sociológie a antropológie biograficko-naratívna paradigma uchopujúca konverziu ako premenlivú a situačnú naratívnu konštrukciu identity jedinca – konvertitu. Tento prístup umožňuje preklenúť neudržateľný retrospektívny charakter výskumu konverzie, no chýba mu prepojenie s psychologickým výskumom. Spoločnou platformou či ukotvením konverzie je relatívne flexibilná individuálna autobiografická pamäť a jej sociálny či skupinový charakter. Práve poznatky o fungovaní autobiografickej pamäti sú pre štúdium konverzie, resp. všeobecného procesu afiliácie kľúčové, keďže jej výskum je založený na autobiografických spomienkach jedinca v naratívnej podobe. Konverziu v štúdii chápem ako súbor pre skupinu špecifických naratívnych zdrojov slúžiacich na konštrukciu individuálnej autobiografie, ktoré si jedinec v procese afiliácie osvojuje a ďalej preukazuje a komunikuje. Konverzia, ako osvojená abstraktnejšia sémantická štruktúra, je tak prostriedkom a vyjadrením zmeny, ale i nástrojom fungovania jedinca v skupine. Toto sa budem snažiť ilustrovať a doložiť na základe prebiehajúceho antropologického výskumu kresťanskej denominácie v ČR. Toto prepojenie navyše sprístupňuje výskum konverzie i sociopsychologickému experimentálnemu prístupu a umožňuje jeho začlenenie do obecnejšieho sociovedného teoretizovania.
Anotace anglicky
Despite the long tradition of conversion research in the social sciences and humanities and the very fact that conversion models and theories are based on the memories and narratives of converts, autobiographical memory and its role in the process of affiliation has been ignored and converts’ accounts have been approached naively. Converts’ accounts have been perceived as simple and unbiased reports of a past affiliation process on which general model or theory can be built. However, based on ongoing fieldwork research on one Christian congregation, I argue that the conversion testimonies of its members are not mere reports about past processes; they are part of the performance of a particular group ritual. Thus, conversion memories are not idiosyncratic isolated units, but rather, as public performances, they are open to group influence and control. This relatively flexible autobiographical memory and its social function plays decisive role in the formation of emotional and social bonds among members, as well as the self-enhancement of each member. Cognitive and social psychological research on autobiographical memory applied to the affiliation process enables us to embrace new fruitful explanatory avenues of this traditional topic.
Návaznosti
EE2.3.20.0048, projekt VaVNázev: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2020 17:30