ČERNÁ, Alena, Lenka DĚDKOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ, Anna ŠEVČÍKOVÁ a David ŠMAHEL. Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4577-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem
Název anglicky Cyberbullying: A guide to a new phenomenon
Autoři ČERNÁ, Alena (203 Česko, garant, domácí), Lenka DĚDKOVÁ (203 Česko, domácí), Hana MACHÁČKOVÁ (203 Česko, domácí), Anna ŠEVČÍKOVÁ (203 Česko, domácí) a David ŠMAHEL (203 Česko, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 152 s. Psyché, 2013.
Nakladatel Grada
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00088981
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-247-4577-0
Klíčová slova česky Kyberšikana; kontext kyberšikany; online obtěžování; adolescence
Klíčová slova anglicky Cyberbullying; cyberbullying context; online harrasment; adolescence
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 4. 5. 2017 09:07.
Anotace
Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Čtenář se seznámí s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů – obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část knihy je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině.
Anotace anglicky
The book presents relatively new phenomenon that is currently being given a lot of attention in media, academia and by schools. The reader is provided with an insight into topics related to cyberbullying and online harassment, such as aggression, traditional (school) bullying and how is this form of online bullying formed by online environment itself. The authors also discuss prevalence of cyberbullying in Czech and international contexts and the portrayal of cyberbullying in nowadays media. The social dynamic of cyberbullying and traditional bullying is described on the level of victims, aggressors and bystanders, as well as possible impact of cyberbullying on its victims and coping strategies they employ. The final part of the book focuses on possible prevention and intervention strategies on the individual, family as well as institutional levels.
Návaznosti
GAP407/11/0585, projekt VaVNázev: Rizika používání internetu pro děti a adolescenty
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
LD11008, projekt VaVNázev: Copingové strategie kyberšikany u adolescentů (Akronym: CSKA)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, COST CZ (od projektů s počátkem řešení v roce 2011)
VytisknoutZobrazeno: 3. 7. 2020 15:39