BOHÁČOVÁ, Michaela. Ke způsobům zachování kontinuity anoikonymie v jihomoravském pohraničí. In Dva z prvních: Jaromír Spal, Miloslav Šváb respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, 20.–21. 11. 2013, Plzeň. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ke způsobům zachování kontinuity anoikonymie v jihomoravském pohraničí
Název anglicky On ways of preserving continuity of anoikonymy in the borderline regions of South Moravia
Autoři BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Dva z prvních: Jaromír Spal, Miloslav Šváb respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, 20.–21. 11. 2013, Plzeň, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066534
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky toponyma; anoikonyma; pomístní jména; pohraničí; Morava; kontinuita
Klíčová slova anglicky toponyms; anoikonyms; minor place names; borderline area; Moravia; continuity
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 30. 1. 2014 21:12.
Anotace
Referát pojednává o problematice kontinuity anoikonymie na materiálu současně užívaných pomístních jmen v obcích jihomoravského pohraničí. Zabývá se samotným termínem kontinuity v anoikonymii (resp. toponymii), a zejména konkrétní realizací, tj. tím, jak dnešní názvy navazují na předválečné německé. Analyzuje jednotlivé typy vztahu před- a poválečného (současného) názvu (přejetí jména, jeho přeložení, nezávisle utvořený název a další).
Anotace anglicky
The paper deals with continuity of anoikonymy on the material of currently used minor place names in villages in the borderline regions of South Moravia. The focus is on the term continuity in anoikonymy (toponymy, respectively) itself and especially on specific realizations, i.e. on how present-day names follow the pre-war German ones. The paper also provides an analysis of the individual types of the relationships among pre-war and post-war (present-day) names (borrowing a name, its translation, an independently created name etc.).
Návaznosti
GPP406/11/P082, projekt VaVNázev: Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 8. 5. 2021 06:14