HOLUB, David a Roman TELEROVSKÝ. Úvodní rozhovor v psychoanalýze a psychodynamické psychoterapii. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 99 s. ISBN 9788021063839.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvodní rozhovor v psychoanalýze a psychodynamické psychoterapii
Autoři HOLUB, David a Roman TELEROVSKÝ.
Vydání Vyd. 1. Brno, 99 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
ISBN 9788021063839
Štítky Munipress
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 8. 8. 2022 14:39.
Anotace
Studijní text předkládá problematiku úvodního psychodynamicky vedeného rozhovoru, který tvoří základ pro stanovení vhodnosti psychoanalytické/psychodynamické léčby pacienta, plánování léčby a zachycení terapeutických změn. Obecná část přibližuje základní principy úvodního vyšetření, kompetence terapeuta a objasňuje vedení rozhovoru v pojetí různých psychoanalytických/psychodynamických autorů. Druhá speciální část se zaměřuje na moderní víceosý diagnostický systém OPD-2 (Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika, druhá revize) a jeho pojetí polostrukturovaného diagnosticko-terapeutického rozhovoru.
Anotace anglicky
Study text presents a topic of the initial psychodynamically conducted interview that is a base for establishing a patient’s suitability for psychoanalytic/psychodynamic treatment, a planning of the therapy and an identification of therapeutic changes. First general section introduces basic principles of initial interview, therapist competences and explains interview leading from various psychodynamic/psychoanalytic authors point of view. Second special section focuses on a modern multi-axial diagnostic system OPD-2 (Operationalized Psychodynamic Diagnosis, second version) and its semi-structured diagnostic-therapeutic approach to interview.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2023 14:59