HOLUB, David and Roman TELEROVSKÝ. Úvodní rozhovor v psychoanalýze a psychodynamické psychoterapii. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 99 s. ISBN 9788021063839.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvodní rozhovor v psychoanalýze a psychodynamické psychoterapii
Authors HOLUB, David and Roman TELEROVSKÝ.
Edition Vyd. 1. Brno, 99 s. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
ISBN 9788021063839
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:39.
Abstract
Studijní text předkládá problematiku úvodního psychodynamicky vedeného rozhovoru, který tvoří základ pro stanovení vhodnosti psychoanalytické/psychodynamické léčby pacienta, plánování léčby a zachycení terapeutických změn. Obecná část přibližuje základní principy úvodního vyšetření, kompetence terapeuta a objasňuje vedení rozhovoru v pojetí různých psychoanalytických/psychodynamických autorů. Druhá speciální část se zaměřuje na moderní víceosý diagnostický systém OPD-2 (Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika, druhá revize) a jeho pojetí polostrukturovaného diagnosticko-terapeutického rozhovoru.
Abstract (in English)
Study text presents a topic of the initial psychodynamically conducted interview that is a base for establishing a patient’s suitability for psychoanalytic/psychodynamic treatment, a planning of the therapy and an identification of therapeutic changes. First general section introduces basic principles of initial interview, therapist competences and explains interview leading from various psychodynamic/psychoanalytic authors point of view. Second special section focuses on a modern multi-axial diagnostic system OPD-2 (Operationalized Psychodynamic Diagnosis, second version) and its semi-structured diagnostic-therapeutic approach to interview.
PrintDisplayed: 14/7/2024 19:45