EN

Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku

DUŠEK, Ladislav, Ondřej MÁJEK, Milan BLAHA, Š. SUCHÁNEK, B. SEIFERT a M. ZAVORAL. Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku. Gastroenterologie a hepatologie, Praha: Ambit Media, 2013, roč. 67, č. 5, s. 342-347. ISSN 1804-7874.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku
Název anglicky Methodology of personalized invitation of Czech citizens to the screening of colorectal cancer
Autoři DUŠEK, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí), Ondřej MÁJEK (203 Česká republika, domácí), Milan BLAHA (203 Česká republika, domácí), Š. SUCHÁNEK (203 Česká republika), B. SEIFERT (203 Česká republika) a M. ZAVORAL (203 Česká republika).
Vydání Gastroenterologie a hepatologie, Praha, Ambit Media, 2013, 1804-7874.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00070469
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Kolorektální karcinom; prevence; screening; adresné zvaní
Klíčová slova anglicky Colorectal cancer; prevention; screening; personalized invitation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 11. 12. 2013 10:35.
Anotace
Kolorektální karcinom (KRK) patří mezi preventabilní zhoubné nádory a dobře organizovaný screening má velký potenciál snížit mortalitu i incidenci tohoto onemocnění. Český screeningový program je kapacitně dobře zajištěn, je garantován širokým spektrem lékařských odborností a má mezinárodně kompatibilní informační zázemí. Zásadním předpokladem pro úspěšnost screeningu a naplnění jeho cílů, tedy snížení incidence a mortality, je ale dostatečná účast cílové populace, v tomto případě mužů a žen nad 50 let. Jedním z klíčových opatření v této oblasti je institut státem organizovaného adresného zvaní, kdy jsou občané pravidelně zváni k účasti na screeningu. Tento článek poskytuje přehled studií a publikací, které prezentují úspěšné zavádění adresného zvaní ve screeningu KRK, a v návaznosti na ně popisuje navrženou metodiku adresného zvaní v ČR a kritéria pro zařazení konkrétního klienta do screeningového programu.
Anotace anglicky
Colorectal cancer (CRC) is a preventable disease and its mortality and incidence can be significantly reduced by organized screening programme. The Czech screening programme keeps sufficient capacity, is guaranteed by a wide spectrum of medical specialties and disposes of information system compatible with international standards. A fundamental prerequisite for fulfilling the screening programme objectives, i.e., reducing incidence and mortality, is sufficient attendance of the target population, i.e. men and women over 50 years old. One of the key interventions in this field is personalized invitation to the screening examination. This article provides overview of studies and publications that present successful implementation of personalized invitation to the CRC screening; methodology of personalized invitation proposed for the Czech screening programme and criteria for inclusion or exclusion of a particular client to/from the screening programme is also described.
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 00:24

Další aplikace