PRZYBYLSKI, Michal. Odraz zániku multikulturního světa podolských a volyňských měst ve formální struktuře románů Leopolda Buczkowského. In Przybylski, Michal; Šaur,Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 135-144. ISBN 978-80-210-6569-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odraz zániku multikulturního světa podolských a volyňských měst ve formální struktuře románů Leopolda Buczkowského
Název anglicky The reflection of the demise of multiethnic and multicultural world of the towns of Podolia and Volhynia in the formal structure of Leopold Buczkowski’s novels
Autoři PRZYBYLSKI, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích, od s. 135-144, 10 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00070527
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6569-7
Klíčová slova anglicky Polish literature; Polish post-war prose; Leopold Buczkowski; compositional technique; Eastern Borderlands
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Stanislav Oplatek, učo 108957. Změněno: 17. 4. 2014 14:17.
Anotace
Kapitola se věnuje specifikům prozaické tvorby polského spisovatele Leopolda Buczkowského (1905–1989), kterého můžeme zejména z hlediska formy považovat za významného a ojedinělého experimentátora v kontextu polské literatury čtyřicátých a padesátých let 20. století. Na příkladech jeho románů Wertepy, Czarny potok a Dorycki krużganek jsou ilustrovány charakteristické rysy jeho kompozičního postupu: postupné rozbíjení času a narace až k téměř naprosté destrukci syžetu. Tento přístup měl být odrazem chaosu světa, ztráty kořenů a záhuby mnohonárodnostního a multikulturního společenství měst a městeček na Podolí a Volyni a v celém prostoru tzv. Kresů, čili bývalého polského východního pohraničí, kde se po staletí prolínaly tradice ukrajinské, polské a židovské.
Anotace anglicky
In the chapter Michal Przybylski discusses distinctive traits of the prose works of Leopold Buczkowski (1905–1989), a Polish author who can be considered significant in the context of the Polish literature of the 1940s and 1950s, especially for his unique experiments with form. Using examples from the novels Wertepy, Czarny potok, and Dorycki krużganek, Przybylski illustrates typical traits of Buczkowski’s compositional technique: his gradual dissolution of time and narration, leading up to an almost total destruction of narrative structure. This approach was meant to reflect the chaos of the world, people’s loss of their roots, and the demise of multiethnic and multicultural society in the cities and towns of Podolia and Volhynia, as well as in the entire area of the so-called Kresy, or Eastern Borderlands, where Ukrainian, Polish and Jewish traditions had until then intermingled for entire centuries.
Návaznosti
MUNI/A/0872/2012, interní kód MUNázev: Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích (Akronym: KONTR)
Investor: Masarykova univerzita, Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 6. 2024 13:15