CAHA, Ondřej, Adam DUBROKA, Josef HUMLÍČEK, Václav HOLÝ, Hubert STEINER, M. UL-HASSAN, Jaime SANCHEZ-BARRIGA, Oliver RADER, T. N. STANISLAVCHUK, Andrei A. SIRENKO, Günther BAUER a Günter SPRINGHOLZ. Growth, Structure, and Electronic Properties of Epitaxial Bismuth Telluride Topological Insulator Films on BaF2 (111) Substrates. Crystal Growth & Design. Washington: American Chemical Society, 2013, roč. 13, č. 8, s. 3365-3373. ISSN 1528-7483. doi:10.1021/cg400048g.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Growth, Structure, and Electronic Properties of Epitaxial Bismuth Telluride Topological Insulator Films on BaF2 (111) Substrates
Název česky Růst, strukturní a elektronové vlastnosti epitaxních vrstvy topologického izolátoru bismut teluridu deponované na BaF2 substrátech
Autoři CAHA, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí), Adam DUBROKA (203 Česká republika, domácí), Josef HUMLÍČEK (203 Česká republika, domácí), Václav HOLÝ (203 Česká republika), Hubert STEINER (40 Rakousko), M. UL-HASSAN (40 Rakousko), Jaime SANCHEZ-BARRIGA (724 Španělsko), Oliver RADER (276 Německo), T. N. STANISLAVCHUK (840 Spojené státy), Andrei A. SIRENKO (840 Spojené státy), Günther BAUER (40 Rakousko) a Günter SPRINGHOLZ (40 Rakousko).
Vydání Crystal Growth & Design, Washington, American Chemical Society, 2013, 1528-7483.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10302 Condensed matter physics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 4.558
Kód RIV RIV/00216224:14740/13:00066623
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1021/cg400048g
UT WoS 000323020000013
Klíčová slova česky Diracův kužel; tenké vrstvy; povrchové stavy; pásová struktura; BI2TE3; BI2SE3; RAMAN; SELENID;
Klíčová slova anglicky SINGLE DIRAC CONE; THIN-FILMS; SURFACE-STATES; BAND-STRUCTURE; BI2TE3 FILMS; BI2SE3; RAMAN; SELENIDE;
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D., učo 4408. Změněno: 13. 3. 2018 16:08.
Anotace
Epitaxial growth of topological insulator bismuth telluride by molecular beam epitaxy onto BaF2 (111) substrates is studied using Bi2Te3 and Te as source materials. By changing the beam flux composition, different stoichiometric phases are obtained, resulting in high quality Bi2Te3 and Bi1Te1 epilayers as shown by Raman spectroscopy and high-resolution X-ray diffraction. From X-ray reciprocal space mapping, the residual strain, as well as size of coherently scattering domains are deduced. The Raman modes for the two different phases are identified and the dielectric functions derived from spectroscopic ellipsometry investigations. Angular resolved photoemission reveals topologically protected surface states of the Bi2Te3 epilayers. Thus, BaF2 is a perfectly suited substrate material for the bismuth telluride compounds.
Anotace česky
Epitaxní vrstvy teluridů bismutu byly připraveny molekulární epitaxí z Bi2Te3 a Te. Změna toku jednotlivých složek ovlivnovala strukturu vrstev, která byla zkoumána pomocí rtg difrakce, Ramanské spektroskopie.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
GAP204/12/0595, projekt VaVNázev: Elektronové a strukturní vlastnosti trojrozměrných topologických izolantů
Investor: Grantová agentura ČR, Elektronové a strukturní vlastnosti trojrozměrných topologických izolantů
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2023 19:28