ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla, Lenka TAJMROVÁ, Petr PAŘIL a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Effects of drought on the composition and structure of benthic macroinvertebrate assemblages – a case study. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. 2013, roč. 61, č. 6, s. 1853-1865. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361061853.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Effects of drought on the composition and structure of benthic macroinvertebrate assemblages – a case study
Název česky Vliv vysychání na složení a strukturu společenstva vodních bezobratlých – případová studie
Autoři ŘEZNÍČKOVÁ, Pavla (203 Česká republika), Lenka TAJMROVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Petr PAŘIL (203 Česká republika, domácí) a Světlana ZAHRÁDKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, 2013, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/13:00070651
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361061853
Klíčová slova česky bentičtí bezobratlí; intermitentní tok; sucho; funkční struktura; diverzita
Klíčová slova anglicky benthic macroinvertebrates; intermittent stream; drought; functional structure; diversity
Štítky AKR, rivok
Změnil Změnil: RNDr. Petr Pařil, Ph.D., učo 70751. Změněno: 14. 4. 2014 17:20.
Anotace
Natural drying up of streams is not common in Central Europe. Nevertheless, the recurrent drying up of small streams in last decades has shown an urgent need to pay attention to the impact of global climate change. This strong disturbance infl uences conditions in streams markedly and causes changes in the taxonomical and functional structure of biota. The aim of the study was to compare aquatic macroinvertebrate assemblages of one intermittent and one permanent brook in South Moravia. The study was carried out in two stretches with otherwise comparable environmental parameters. Lower densities of macroinvertebrates were found at the intermittent site the difference was statistically significant. The number of taxa and diversity were significantly higher at the permanent site. Functional structure of the assemblages also varied. The shares of rheobionts, grazers and predators differed.
Anotace česky
Přirozené vysychání toků není ve střední Evropě běžným jevem ačkoliv vyschnutí malých vodotečí v posledních dekádách ukázalo jasnou potřebu věnovat pozornost dopadům globální změny klimatu. Tato disturbance silně ovlivňuje podmínky v tocích výrazně a mění funkční i taxonomické složení jejich bioty. Cílem studie bylo srovnání společenstev vodních bezobratlých ve vysychavém a permanentním toku na jižní Moravě. Výzkum byl prováděn na dvou úsecích s jinak srovnatelnými podmínkami prostředí. Zatímco na vysychavém úseku byly zjištěny statisticky nižší denzity, na nevysychavém permanentním toku byl počet druhů i celková diverzita statisticky vyšší. Stejně tak se měnila i funkční struktura společenstev, a to například při srovnání podílu proudomilných druhů, spásačů a predátorů.
Návaznosti
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 6. 3. 2021 04:37