POLČÁK, Radim. Pět tichých minut za Viktorem Knappem. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2013, roč. 152, č. 12, s. 1231-1244. ISSN 0231-6625.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pět tichých minut za Viktorem Knappem
Název česky Pět tichých minut za Viktorem Knappem
Název anglicky Five Silent Minutes to Commemorate Viktor Knapp
Autoři POLČÁK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právník, Praha, AV ČR, Ústav státu a práva, 2013, 0231-6625.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00066635
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky právní informatika
Klíčová slova anglicky legal informatics
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 8. 4. 2014 09:46.
Anotace
Viktor Knapp byl jednou z nejvýznamnějších osobností v historii českého a československého práva. Tento text zaměřuje se na Knappovu práci v oboru právní informatiky, informační teorie práva a práva informačních a komunikačních technologií a argumentuje tezi, že je i po několika dekádách v mnoha ohledech stále vhodná výjimečné pozornosti. Následující text je rozdělen do pěti minut věnovaných současné podobě základních konceptů právní informatiky, tj. chápání práva jako informačního systému, úlohy informačních a komunikačních technologií, možnostem automatizované tvorby právních informací a konečně konceptu ticha. Čtyři z uvedených minut zabývají se otázkami, které strukturálně vycházejí z Knappova chápání rozsahu a úlohy právní informatiky. Pátá minuta naproti tomu vymezuje se vůči Knappovu názoru, že totiž role právní informatiky je čistě instrumentální. V tomto ohledu jsou představeny argumenty konkurenční teze, že přes absenci logických a matematických metod ke zpracování komplexních obsahových otázek práva, z nich pak především spravedlnosti, je povinností právní informatiky permanentně konfrontovat obsah práva se základní teleologií informačních technologií a samotné informace (tj. s účelem pomoci lidstvu čelit entropii). Na konci páté minuty pak je představen intuitivní návrh metody k dosažení obsahového zkvalitnění současného práva (tj. ke zvýšení jeho organizační hodnoty) prostřednictvím redukce hluku.
Anotace anglicky
Viktor Knapp was one of most influential figures of the history of Czechoslovak and Czech Law. This paper focuses namely on Knapp’s work in the field of legal informatics, information theory of law and law of information and communication technologies arguing that many of his teachings that are now aged many decades are still worth exceptional attention. The text is structured into five minutes explaining recent shape of fundamental concepts of legal informatics: the understanding of law as information system, the role of information and communication technologies in law, possibilities of automated creation of legal information, information rights and the concept of silence. Four of these minutes are elaborating on concepts that are structurally based on Knapp’s understanding of the scope and role of legal informatics. Fifth minute, however, is critical to Knapp’s thesis as to the limits of legal informatics as purely instrumental discipline – in that respect, the paper argues that despite of having no mathematical or logical instruments to tackle complex substantive issues in law, first and foremost fairness, it is a duty for legal informatics to permanently examine the substance of law against primary teleology of information technologies an information itself (i.e. to help the mankind to counter entropy). At the end of the fifth minute, the paper intuitively suggests that recently proper method of substantive improvement of contemporary law (i.e. of improving its organizational value) is reduction of noise, i.e. promotion of silence.
Návaznosti
GAP408/12/2210, projekt VaVNázev: Projekt integrace veřejných licencí
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2021 08:11