SVATOŇOVÁ, Hana. Funkční těžební region Jáchymov – krajina slz a radiace. Geographia Cassoviensis, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, VII, 1/2013, s. 137- 146. ISSN 1337-6748.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Funkční těžební region Jáchymov – krajina slz a radiace
Název česky Funkční těžební region Jáchymov – krajina slz a radiace
Název anglicky Jáchymov Functional Mining Region – the Land of Tears and Radiation
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Geographia Cassoviensis, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 1337-6748.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00065809
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky funkční těžební region; těžební systém; postindustriální krajina; těžba uranu; Jáchymov; vězeňské tábory
Klíčová slova anglicky functional mining region; mining system; post-industrial landscape; uranium mining; Jáchymov; prison camps
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., učo 39149. Změněno: 2. 4. 2014 21:21.
Anotace
Krajina Jáchymova se po 2. světové válce dostala do centra pozornosti světových velmocí i vlády Československé republiky. Byla místem světové exkluzivity – těžby uranu. Jáchymov byl tehdy jediným místem, odkud mohl Sovětský svaz okamžitě uranovou rudu získat a začít s vývojem jaderných zbraní.Pro krajinu Jáchymova přinesla nastalá situace obrovské změny spojené s rozvojem těžebního průmyslu a potřebou pracovní síly. Na základě výzkumu především v terénu a archivech, představujeme celý jáchymovský komplex jako těžební systém procházející několika fázemi. Model těžebního systému zachycuje hlavní objekty a jejich vazby. V článku je definován a následně vymezen funkční těžební region Jáchymova.
Anotace anglicky
The landscape of Jáchymov (St. Joachimsthal) became the centre of attention of world powers and the Government of the Czechoslovak Republic after the 2nd World War II. This region was the place of world exclusivity - uranium mining. Jáchymov was the only place where the Soviet Union could immediately obtain uranium ore and begin developing nuclear weapons. This situation has brought massive changes to the landscape of Jáchymov associated with the development of mining industries and the need of labour force. Based on research in the field and especially in archives, we present the whole complex as mining system passing through several phases. Model of mining system contains the main objects and their relationships. The functional mining region of Jáchymov is defined in this article.
Návaznosti
IAA300860903, projekt VaVNázev: Osud české postindustriální krajiny
Investor: Akademie věd ČR, Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména AV ČR
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2020 05:15