CS

Buddha a jeho zobrazování

BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování (Buddha and His Depicting). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 132 pp. ISBN 978-80-210-6545-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Buddha a jeho zobrazování
Name (in English) Buddha and His Depicting
Authors BĚLKA, Luboš.
Edition 1. vyd. Brno, 132 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6545-1
Keywords (in Czech) Tibetský buddhismus; obraz; Buddha Šákjamuni; Buddha Maitréja; buddhistická ikonografie
Keywords in English Tibetan Buddhism; image; Buddha Shakyamuni; Buddha Maitreya; Buddhist iconography
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 7/1/2015 14:50.
Abstract
Text se zabývá zobrazováním buddhy v minulosti a současnosti, jde o zachycení jeho podoby v oblastech rozšíření tibetského buddhismu, zejména pak v Mongolsku a ruském Burjatsku. Text nejprve pojednává o rozmanitých zobrazeních rozmanitých buddhů. Začíná údajným sochařským portrétem Buddhy Šákjamuniho, který měl vzniknout ještě během jeho života, tedy zhruba před dvěma a půl tisíci léty a je znám jako tzv. Santálový Buddha. Poté se text soustřeďuje na jiného buddhu, na buddhu budoucího, známého jako Maitréja. Stejně jako existuje množství buddhů, existuje i množství jejich zobrazení. Význam náboženského zobrazování Buddhy a dalších buddhů je dán významem samotného Buddhy Šákjamuniho a Maitréji pro věřící. Jedná se o ústřední postavy přítomnosti a budoucnosti tohoto náboženského systému a tudíž i jejich zobrazení jsou hojná a rozmanitá.
Abstract (in English)
The text deals with the image of Buddha in the past and the present, in terms of capturing his characteristic features in Tibetan Buddhism, especially in Mongolia and Buryatia, Russia. The text begins with the diverse views of various Buddhas. It starts with alleged sculptural portrait of Buddha Shakyamuni, which allegedly originated during his life, ie. about two and a half thousand years ago and is known as the sandalwood Buddha. Then, the text focuses on another Buddha, the Buddha of the future, known as Maitreya. Just as there are many Buddhas, there are also a number of their depicting. The importance of religious depiction of the Buddha and other Buddhas is given by the meaning of the Buddha Shakyamuni and Maitreya for believers. This is the central figure of the present and future of this religious system and therefore their views are plentiful and varied.
PrintDisplayed: 18/3/2019 19:03

Other applications