ČINČERA, Jan. Environmentální výchova: efektivní strategie. 1. vyd. Praha: BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-904141-0-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Environmentální výchova: efektivní strategie
Název anglicky Environmental education: effective strategies
Autoři ČINČERA, Jan (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 132 s. 2013.
Nakladatel BEZK, Agentura Koniklec a Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00070840
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-904141-0-5
Klíčová slova anglicky Environmental education; programme theory; education for sustainable development; effectiveness
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., učo 96852. Změněno: 27. 2. 2014 11:16.
Anotace
V první části studie popisuje EVVO jako výchovně-vzdělávací proces rozvíjející kompetence pro odpovědné environmentální chování, s cílem zlepšit stav životního prostředí či zmírnit jeho degradaci. Ve druhé identifikuje tři základní typy nástrojů, které se používají pro dosažení jejích cílů: programy, informační služby a podpůrné materiály. Zkoumá teorii programu jako rozvahu o kauzálních vztazích mezi cíli a aktivitami, stanovení optimální sekvence aktivit a vstupní analýzu potřeb a možností skupiny. Vymezuje jednotlivé cílové oblasti environmentální výchovy, které propojuje s mezinárodním diskursem, diskutuje pravděpodobnou vstupní úroveň kompetencí jednotlivých cílových skupin a na základě vybraných zahraničních či domácích evaluačních studií pak charakterizuje obecné strategie vhodné pro dosažení uvedených cílů.
Anotace anglicky
In the first part, the study describes EE as an educational process aimed on developing competence for responsible environmental behavior, with an intention to improve the environment, or to alleviate its degradation. In the second part it identifies three types of instruments applying for achieving the goals of EE: programmes, information services, and supporting materials. It analyzes the programme theory, as a supposed causal chain between goals and activities, setting an optimal sequence of the activities, and front-end analysis of needs and competence of its target group. In the last part it defines goal areas of environmental education and links them with the international discourse, discusses presumable initial level of competence of various target groups, and on the basis of selected international and domestic evaluation studies suggests general strategies for achieving the defined goals.
VytisknoutZobrazeno: 5. 8. 2020 23:41