CS

Archaická tibetská literatura (7.–10. století)

BEROUNSKÝ, Daniel. Archaická tibetská literatura (7.–10. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 166 pp. ISBN 978-80-210-6358-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Archaická tibetská literatura (7.–10. století)
Authors BEROUNSKÝ, Daniel.
Edition 1. vyd. Brno, 166 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome textbook
Field of Study 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6358-7
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 14/1/2015 09:14.
Abstract
Císařské období Tibetu bylo jednou z nejdůležitějších epizod této země. Během poměrně krátké doby se stal dříve neznámý Tibet důležitým mezinárodním hráčem v dané oblasti. Tato role se projevila i v literatuře. Poprvé se v ní začaly odrážet náhledy nejen z hlediska lokální tradice, ale objeveného širšího světa. Země okolo Tibetu byly v dané době pod silným vlivem buddhismu. Pozdější buddhistické kroniky hovoří o dávných předbuddhistických dobách v Tibetu jako o „barbarských časech“. Konkrétní texty v této knize se však pokoušejí rekonstruovat dobovou literaturu, která o barbarských dobách nehovoří, ale naopak se pokouší sloučit náboženskou roli tibetského císaře se základními buddhistickými koncepty.
Abstract (in English)
The imperial époque in Tibet was one of the most important episodes of this region. During a relatively short period Tibet, previously almost unknown, became an important international player in the given area. This role was also reflected in literature. For the first time not only local views but also perspectives of the broader discovered world appeared. The surrounding countries were heavily influenced by Buddhism at that time. Later Buddhist chronicles refer to ancient pre-Buddhist periods in Tibet as to the “barbarian times”. Based on the concrete texts in this book the author attempts to reconstruct the literature of that times. The presented works do not mention barbarian times. On the contrary, they endeavor to merge the religious role of the Tibetan emperor with basic Buddhist concepts.
PrintDisplayed: 21/3/2019 07:30

Other applications