DYTRT, Petr. Učební texty k francouzským dějinám od počátku k dnešku (Textbook of French history: anthology of complementary texts). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 148 pp. ISBN 978-80-210-6535-2. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učební texty k francouzským dějinám od počátku k dnešku
Name (in English) Textbook of French history: anthology of complementary texts
Authors DYTRT, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 148 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00070915
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6535-2
Keywords in English French history; textbook; complementary texts
Tags Munipress, rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 12/1/2015 09:51.
Abstract
Tato příručka je určena především studentům francouzské filologie, popřípadě příbuzných romanistických oborů. Skriptum má být doplňkem při výkladu francouzských dějin od prehistorie po současnost. Nejde tedy o kompendium či syntézu dějin této země, nýbrž o výběr pomocných materiálů, jež mají dokreslit fakta probíraná v předmětech Úvod do dějin a kultury Francie I a II zařazené do prvního cyklu studia francouzské filologie. Při výběru textů byl kladen důraz na jejich význam z hlediska kulturního a jazykového.
Abstract (in English)
The handbook is primarily aimed at the students of French philology and related Romance studies. The publication should serve as a supplement to the exposition of French history from the primeval times to the present days. Thus, the handbook is not a compendium or a synthetic work of the history of France, but rather a selection of auxiliary materials which should complement the facts presented in the subjects French History and Culture I and II from the first stage of the study of French philology. In the selection of the texts, the emphasis was laid on their significance from cultural and linguistic perspectives.
PrintDisplayed: 18/4/2024 18:30