EN

Právní teorie

HARVÁNEK, Jaromír. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 439 s. Právo. ISBN 978-80-7380-458-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní teorie
Název česky Právní teorie
Název anglicky Legal theory
Autoři HARVÁNEK, Jaromír.
Vydání 1. vyd. Plzeň, 439 s. Právo, 2013.
Nakladatel Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7380-458-9
Klíčová slova česky právní teori právní normy právní principy aplikace práva interpretace práva právní odpovědnost
Klíčová slova anglicky legal norms legal principles legal application legal interpretation legal liability
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 2. 2014 13:10.
Anotace
Hlavním cílem této publikace je vyjasnění úlohy a funkce právních norem, právních institutů a právních principů jako základních otázek obecné právní teorie. Vedle tohoto dogmatického aspektu jsou sledovány i syntetické přístupy, především v realizaci objektivního práva prostřednictvím právních poměrů, jako jsou právní vztahy, aplikace a interpretace práva, právní odpovědnosti a záruky v právním a sociálním státě.
Anotace anglicky
The main purpose of this publication is to clarify a role and functions of legal norms, legal institutes and legal principles as fundamental issues of general legal theory. Apart from this doctrinal aspect the authors bring also synthetic approaches, especially by implementing an objective law by means of legal circumstances, such as legal relations, application and interpretation of law and liability and legal guarantees in a legal and social state.
Návaznosti
MSM 143300004, záměrNázev: Digitální knihovny
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 04:19

Další aplikace