SPURNÁ, Michaela. Učitel - žák; učitelka - žačka = pozitivnější vnímání etické výchovy? (Male teacher - male pupil; female teacher - female pupil = more positive perception of ethics education?). In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno, 2013. p. 26-29. ISSN 0323-0449.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učitel - žák; učitelka - žačka = pozitivnější vnímání etické výchovy?
Name in Czech Učitel - žák; učitelka - žačka = pozitivnější vnímání etické výchovy?
Name (in English) Male teacher - male pupil; female teacher - female pupil = more positive perception of ethics education?
Authors SPURNÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, p. 26-29, 4 pp. 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00071318
Organization unit Faculty of Arts
ISSN 0323-0449
Keywords (in Czech) etická výchova; gender stereotypní role; pohlaví učitele; postoje; žák 2. stupně ZŠ
Keywords in English attitudes; ethics education; stereotypic role model; teachers sex; lower secondary school pupils
Tags rivok, RIVZ
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 15/4/2014 11:39.
Abstract
Příspěvek odráží sekundární zjištění z výzkumného šetření postojů žáků 2. stupně ZŠ k vyučovacímu předmětu Etická výchova. Poukazuje na významný vliv učitele coby faktoru v žákovských postojích. Polemikou se dochází k tomu, že vliv má nejen pohlaví učitele, a to přímo u žáků se stejným pohlavím, ale také vlastnosti učitelů, které jsou pro takto orientovaný předmět předpokládající.
Abstract (in English)
The article reflects secondary findings of research into lower secondary school pupils attitudes toward subject Ethics education. It shows significant influence of teacher as a factor of pupils attitudes. It was concluded that not only gender of the teacher has an impact on pupils attitudes, but also teachers qualities are important.
Links
MUNI/A/0765/2012, internal MU codeName: Celoživotní učení v institucionálních souvislostech
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 5/12/2021 03:51