KŘÍŽOVÁ, Alena a Martin ŠIMŠA. Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850. 1. vyd. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012. 255 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I. Ikonografické prameny do roku 1850.
Název anglicky Traditional Folk Dress in Moravia and Silesia I. Iconographic Sources until 1850.
Autoři KŘÍŽOVÁ, Alena a Martin ŠIMŠA.
Vydání 1. vyd. Strážnice, 255 s. 2012.
Nakladatel Národní ústav lidové kultury
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky lidový oděv Morava Slezsko ikonografický pramen
Klíčová slova anglicky traditional folk dress Moravia Silesia Iconographic source
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Novotná, učo 180102. Změněno: 18. 2. 2015 09:25.
Anotace
Publikace je edicí nejstarších vyobrazení moravských krojů v díle Sebastiana Mansfelda, Vincenze Kiningera, Wilhelma Horna a řady dalších méně známých autorů. Publikace obsahuje úvodní statě, z nichž první seznamuje s dosavadním bádáním o ikonografických pramenech lidového oděvu na Moravě, druhá pak s autory jednotlivých děl. Katalog vyobrazení chronologicky mapuje jednotlivé etnografické regiony, tak aby byla zřetelná dobová různorodost lidového oděvu. Obrázky jsou doplněny citací původu a kritickým popisem jejich obsahu s odkazy na další prameny, které je možné najít v obsáhlém seznamu literatury. Publikované dílo bude prvním souborným vydáním ikonografických pramenů ke studiu lidového kroje na Moravě a ve Slezsku, což má zásadní význam pro jeho studium u nás i v zahraničí, kde jsou prameny z našeho území prozatím nedostupné. Z toho důvodu jsou všechny texty opatřeny anglickým překladem. Veškeré texty v publikaci jsou opatřeny anglickým překladem.
VytisknoutZobrazeno: 4. 8. 2021 05:09