SVOBODOVÁ, Lenka a Ondřej KRAJTL. Město jako organismus v české fantasy literatuře (v díle Miloše Urbana a Pavla Renčína). In Krása - Krajina - Příroda VII: Město a příroda, Praha. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Město jako organismus v české fantasy literatuře (v díle Miloše Urbana a Pavla Renčína)
Název česky Město jako organismus v české fantasy literatuře (v díle Miloše Urbana a Pavla Renčína)
Název anglicky City as organism in Czech fantastical literature
Autoři SVOBODOVÁ, Lenka (203 Česko, domácí) a Ondřej KRAJTL (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Krása - Krajina - Příroda VII: Město a příroda, Praha, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Společnost pro estetiku: pozvánka na konferenci
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00071456
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky estetika; příroda; město; organismus; fantastická literatura
Klíčová slova anglicky aesthetics; nature; town; organism; fantastical literature
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Lee, Ph.D., učo 23720. Změněno: 24. 11. 2016 11:54.
Anotace
Tuzemská fantasy literatura nabízí řadu příkladů chápání města jako živého organismu, ať už v rovině alegorické nebo doslovné. Příkladem pars pro toto estetického zkoumání kategorií nápodoby a alegorie může být dílo dvou zcela rozdílných autorů – Miloše Urbana a Pavla Renčína. I když každý z nich přistupuje k literárnímu dílu svébytně, spojuje je právě chápání města jako živého organismu, který žije nejen na povrchu, ale také v jiné, běžnému člověku nepřístupné a neviditelné dimenzi. Urbana a Renčína spojuje také touha po návratu do předmoderní doby, o níž píše Mircea Eliade, kdy neexistovaly ostré hranice mezi přírodou, kulturní krajinou a lidskými sídly. Oba dva autoři sní o návratu do starých zlatých časů, zároveň také přinášejí novou vizi utopického uspořádání společnosti. Mezi společnými motivy najdeme personalizaci města, chorobu města a přírody jako chorobu společnosti a další. Zkoumaná literární díla tedy nabízejí poměrně jasnou odpověď na otázku, zda existují ostré hranice mezi přírodním a umělým ve městě: Neexistují.
Anotace anglicky
This presentation deals with selected Czech authors of fantastical literature (Miloš Urban, Pavel Renčín), who writes about the concept of city as an organism.
Návaznosti
MUNI/A/0755/2012, interní kód MUNázev: Teorie umělecké reprezentace III. (TUR3)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 22:09