KRAJTL, Ondřej a Lenka SVOBODOVÁ. Těžké býti kozlem aneb Kozel jako oběť, kozel jako bůh. In Krása – krajina – příroda V: Krása a zvíře – Estetika, etika a zoologické zahrady, Praha. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Těžké býti kozlem aneb Kozel jako oběť, kozel jako bůh
Název anglicky Hard to be a Goat, or A Goat as a victim, a Goat as God
Autoři KRAJTL, Ondřej (203 Česko, garant, domácí) a Lenka SVOBODOVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání Krása – krajina – příroda V: Krása a zvíře – Estetika, etika a zoologické zahrady, Praha, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW informace ke konferenci na stránkách Společnosti pro estetiku
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00071473
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky aesthetics; literature; antics; allegory; goat
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Lee, Ph.D., učo 23720. Změněno: 24. 11. 2016 11:52.
Anotace
Z řady zvířat, která můžeme podrobovat estetickému zkoumání, vybočuje kozel. Jeho nejednoznačná úloha je patrná i z jazykových obratů: "roztomilé kůzle" je dítě, na které se díváme s potěšením a libostí, ale "starý kozel" v nás žádné sympatie nevyvolává, o "staré koze" nemluvě. Kozel je chlípník, zplozenec Satanův. Pokusíme-li se jej popsat jako živočišný druh, zjistíme, že toto zvíře není ošklivé ani samo o sobě, ani formálně, naopak, vizuálně i hmatově by splňovalo požadavky krásy. Na svém hřbetě si ale kozel vleče dlouhou kulturní a literární tradici, která znesnadňuje nezaujaté ocenění zvířecí krásy. V našem příspěvku chceme mluvit o rozdílném vnímání kozla v rámci západní křesťanské kultury v průběhu času. Na základě literárních děl se pokusíme dokázat, že oceňování zvířete (v našem případě kozla) je závislé a kulturních kódech dané společnosti.
Anotace anglicky
This paper deals with the depiction of a goat through the history of Western Europeian literature, and its connections with the ancient Greek God Pan.
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 19:15