PANČOCHA, Karel a Marie VÍTKOVÁ. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 320 s. ISBN 978-80-210-6457-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education
Autoři PANČOCHA, Karel a Marie VÍTKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 320 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6457-7
Klíčová slova česky determinanty inkluzivního vzdělávání, sociální inkluze, postoje k osobám s postižením, inkluzivní škola, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, profesní orientace
Klíčová slova anglicky determinants in inclusive education, social inclusion, attitudes towards people with disabilities, inclusive schools, preschool education, primary education, secondary education, vocational training
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., učo 42604. Změněno: 27. 5. 2022 18:48.
Anotace
V odborné knize je prezentován výzkum výzkumných týmů výzkumného záměru za sedmý rok jejich činnosti. Jsou zpracovány teoretické otázky determinant inkluzivního vzdělávání, postojů společnosti k osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním a analyzovány otázky důležité pro vývoj inkluzivní školy, jako je školní klima, klima třídy, inkluzivní vyučování, heterogenita, inkluzivní didaktika, hodnocení podmínek inkluzivního vzdělávání v primárním vzdělávání a jsou rozebírány přístupy k inkluzivnímu vzdělávání žáků s potížemi v učení na základě výzkumu se srovnáním se zahraničními zkušenostmi. Výzkumná šetření byla realizována u dětí předškolního a žáků školního věku se zřetelem na zrakové, sluchové a tělesné postižení, narušenou komunikační schopnost a poruchy autistického spektra.
Anotace anglicky
The book presents research investigations carried out by the research teams during the seventh year of their activities. Theoretical issues concerning determinants in inclusive education, positive attitudes towards people with disabilities and social disadvantages are handled. The book also discusses some important issues for the development of an inclusive school, such as school climate, classroom climate, inclusive teaching, heterogeneity, inclusive didactics, and evaluating conditions for inclusive education during primary education. Approaches to inclusive education for pupils with learning disabilities, based on research and compared with experience from other countries are discussed. The research surveys were carried out with preschool and school-age pupils with visual and hearing impairments, physical disabilities, communication disorders and autism spectrum disorders.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 3. 7. 2022 02:44