PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením
Název anglicky Education, Intervention and Therapy for Adults and Elderly People with Disabilities
Autoři PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 272 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6306-8
Klíčová slova česky dospělý člověk, senior, zdravotní postižení, podpora, sociální inkluze, přístup zaměřený na člověka, sociální služby, pracovní uplatnění, demence, terapie, intervence
Klíčová slova anglicky adult, senior, disability, support, social inclusion, person-centered approach, social services, employment, dementia, therapy, intervention
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., učo 20097. Změněno: 25. 2. 2014 10:50.
Anotace
Tato monografie je zaměřena na dospělé jedince s různými druhy zdravotního postižení a rovněž na jedince v seniorském věku. Jednotlivé kapitoly představují charakteristické znaky vybraných zdravotních postižení, specifika chování těchto osob a dále přístupy a možnosti podpory, které povedou k jejich sociální inkluzi. Pozornost je věnována vzdělávání, začlenění na trh práce, sociálním službám a terapiím, uvedeny jsou i dílčí výsledky českých a zahraničních výzkumů.
Anotace anglicky
This book focuses on adults and elderly people with different kinds of disabilities. Chapters deal with selected disabilities, describe characteristic features and behaviour patterns and, furthermore, offer an overview of approaches to these people and ways of supporting their social inclusion. Attention is paid to education, employment, social services and therapies. The book also presents results of Czech and foreign research projects.
Návaznosti
MUNI/A/0709/2012, interní kód MUNázev: Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (Akronym: IIV)
Investor: Masarykova univerzita, Intervence pro inkluzi ve vzdělávání, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 7. 2022 02:45