BAZALOVÁ, Barbora. Specifika ve vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 225-232. ISBN 978-80-210-6646-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika ve vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem
Název anglicky Specific Features in Teaching Pupils with Asperger's Syndrome
Autoři BAZALOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools, od s. 225-232, 8 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071934
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6646-5
Klíčová slova česky Aspergerův syndrom; žák; porucha autistického spektra; edukace; inkluze; škola
Klíčová slova anglicky Asperger's syndrome; pupils; autism spectrum disorder; education; inclusion; school
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 15. 2. 2014 12:59.
Anotace
Kapitola představuje specifika ve vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem. V úvodu jsou prezentována teoretická východiska způsobu edukace žáků s tímto syndromem a uvedeny možné projevy jejich chování ve škole během vyučování. Dále jsou analyzovány faktory úspěšného inkluzivního vzdělávání a také faktory ztěžující tento způsob edukace. V další části jsou popsány možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice edukace žáků s Aspergerovým syndromem. Na závěr jsou nabídnuty názory krajských koordinátorek na kvalitu zajišťování služeb pro klienty s poruchami autistického spektra.
Anotace anglicky
The chapter introduces specific features in teaching pupils with Asperger's syndrome. Theoretical foundations of education for children with this syndrome and possible manifestations of their behaviour at school are described at the beginning of the chapter. Factors of successful inclusive education, as well as factors hindering this way of education are further analysed. The next section describes the possible further preparation of teachers in teaching pupils with Asperger's syndrome. Regional coordinators' opinions on the quality of providing services for clients with autism spectrum disorders are offered in conclusion.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 5. 8. 2021 10:18