JEŘÁBEK, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 206 s. Etnologické materiály 2. ISBN 978-80-210-6624-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Biografický slovník evropské etnologie
Název anglicky The Biographical Dictionary of European Ethnology
Autoři JEŘÁBEK, Richard.
Vydání 1. vyd. Brno, 206 s. Etnologické materiály 2, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-6624-3
Klíčová slova česky evropská etnologie slovník
Klíčová slova anglicky european ethnology dictionary
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 10. 4. 2014 12:00.
Anotace
Biografický slovník evropské etnologie započal sestavovat prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. (1931-2006) jako výsledek svého celoživotního zaměření na evropskou etnologii. Pociťoval potřebu připravit zvláště studentům, ale i českým badatelům základní příručku, z níž by vyplývalo, na jakých základech obor stojí a kdo se na jeho budování podílel. Toto náročné dílo však nedokončil, a proto se jej ujali pracovníci Ústavu evropské etnologie FF MU a studenti doktorského studia, aby mohlo být po několika letech úsilí předloženo čtenářům. Slovník obsahuje více než 260 hesel se základními životopisnými údaji a charakteristikou významných badatelů 19.-21. století, kteří se podíleli na formování oboru evropské etnologie.
Anotace anglicky
Prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc. began to compile the Biographical Dictionary of European Ethnology as a result of his lifelong focus on European Ethnology. His aim was to create a basic handbook, especially for students as well as for Czech researchers, which would describe the bases which the field stands on and those who participated in its construction. This exacting work could not be finished by prof. Jeřábek himself, and therefore its finalisation is under the guidance of the assistants and Ph.D students of the Department of European Ethnology, and thanks to them can be presented to the readers after several years of efforts. The dictionary contains more than 260 entries with basic biographical data and the characterization of prominent researchers from 19th to 21st century who contributed to the formation of the European Ethnology as a field of study.
VytisknoutZobrazeno: 27. 7. 2021 17:16