ČERVENKA, Karel a Věra VOJTOVÁ. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 109 s. ISBN 978-80-210-6617-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii
Název anglicky Resources for Special Educational Intervention
Autoři ČERVENKA, Karel (203 Česká republika, garant, domácí) a Věra VOJTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 109 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072210
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6617-5
Klíčová slova česky etopedie; speciální pedagogika; speciální vzdělávací potřeby; individuální výchovné potřeby; arteterapie; intervence; poruchy chování; děti v riziku; děti s problémy v chování; intervence informovaná;
Klíčová slova anglicky special education; special educational needs; individual educational needs; art therapy; behaviora difficulties; at risk children; informed intervention;
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 10. 4. 2014 17:01.
Anotace
Publikace Východiska pro speciálně pedagogické intervence v etopedii nenabízí čtenáři pouze téma poruch chování. Uvádí i způsoby, jak takové situace ovlivňovat. Kapitoly vychází z původních výzkumů jednotlivých autorů. Kniha je rozdělena do dvou tematických okruhů. Každý z nich odráží vztah, který mají témata jednotlivých kapitol k průběhu speciálně pedagogické intervence. První část knihy je věnována Východiskům speciálně pedagogické intervence v etopedii a představuje první kroky intervenčního procesu: od vymezení problému až po plánování intervence samotné. Druhá část se věnuje samotnému procesu intervence a je specificky zaměřena na využití výtvarných prostředků v intervenci. Uvádí tři studie, které v různých podobách zpracovávají téma Arteterapie jako prostředek intervence v etopedii.
Anotace anglicky
Our overall aim, as authors, is to offer a text that is not going to serve only as a source of information but a text that will help to mould the profession. The first part of the book deals with Resources for Special Educational Intervention and explores the first stages of intervention process: starting from the definition of the problem and leading up to the planning phase of intervention itself. The second half of the book addresses the process of intervention specifically focusing on the application of art techniques in intervention. It features three studies that examine the topic of Art Therapy as a Tool of Special Educational Intervention from different angles.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2021 08:18