ČERVENKA, Karel and Věra VOJTOVÁ. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii (Resources for Special Educational Intervention). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 109 pp. ISBN 978-80-210-6617-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii
Name (in English) Resources for Special Educational Intervention
Authors ČERVENKA, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Věra VOJTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 109 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00072210
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6617-5
Keywords (in Czech) etopedie; speciální pedagogika; speciální vzdělávací potřeby; individuální výchovné potřeby; arteterapie; intervence; poruchy chování; děti v riziku; děti s problémy v chování; intervence informovaná;
Keywords in English special education; special educational needs; individual educational needs; art therapy; behaviora difficulties; at risk children; informed intervention;
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 10/4/2014 17:01.
Abstract
Publikace Východiska pro speciálně pedagogické intervence v etopedii nenabízí čtenáři pouze téma poruch chování. Uvádí i způsoby, jak takové situace ovlivňovat. Kapitoly vychází z původních výzkumů jednotlivých autorů. Kniha je rozdělena do dvou tematických okruhů. Každý z nich odráží vztah, který mají témata jednotlivých kapitol k průběhu speciálně pedagogické intervence. První část knihy je věnována Východiskům speciálně pedagogické intervence v etopedii a představuje první kroky intervenčního procesu: od vymezení problému až po plánování intervence samotné. Druhá část se věnuje samotnému procesu intervence a je specificky zaměřena na využití výtvarných prostředků v intervenci. Uvádí tři studie, které v různých podobách zpracovávají téma Arteterapie jako prostředek intervence v etopedii.
Abstract (in English)
Our overall aim, as authors, is to offer a text that is not going to serve only as a source of information but a text that will help to mould the profession. The first part of the book deals with Resources for Special Educational Intervention and explores the first stages of intervention process: starting from the definition of the problem and leading up to the planning phase of intervention itself. The second half of the book addresses the process of intervention specifically focusing on the application of art techniques in intervention. It features three studies that examine the topic of Art Therapy as a Tool of Special Educational Intervention from different angles.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 23/1/2022 23:42