CHYTRÝ, Milan, Jan DOUDA, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Karel BOUBLÍK, Radim HÉDL, Michaela VÍTKOVÁ, David ZELENÝ, Jana NAVRÁTILOVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petr PETŘÍK, Jiří KOLBEK, Zdeňka LOSOSOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Richard HRIVNÁK, Dana MICHALCOVÁ, Kristýna ŽÁKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Václav ZOUHAR a Martin KOČÍ. Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Praha: Academia, 2013, 552 s. Vegetace České republiky 4. ISBN 978-80-200-2299-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace
Název anglicky Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and scrub vegetation
Autoři CHYTRÝ, Milan (203 Česká republika, garant, domácí), Jan DOUDA (203 Česká republika), Jan ROLEČEK (203 Česká republika, domácí), Jiří SÁDLO (203 Česká republika), Karel BOUBLÍK (203 Česká republika), Radim HÉDL (203 Česká republika), Michaela VÍTKOVÁ (203 Česká republika), David ZELENÝ (203 Česká republika, domácí), Jana NAVRÁTILOVÁ (203 Česká republika, domácí), Zdenka NEUHÄUSLOVÁ (203 Česká republika), Petr PETŘÍK (203 Česká republika), Jiří KOLBEK (203 Česká republika), Zdeňka LOSOSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Kateřina ŠUMBEROVÁ (203 Česká republika), Richard HRIVNÁK (703 Slovensko), Dana MICHALCOVÁ (203 Česká republika, domácí), Kristýna ŽÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří DANIHELKA (203 Česká republika, domácí), Lubomír TICHÝ (203 Česká republika, domácí), Václav ZOUHAR (203 Česká republika) a Martin KOČÍ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praha, 552 s. Vegetace České republiky 4, 2013.
Nakladatel Academia
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/13:00066921
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-200-2299-8
Klíčová slova anglicky Czech Republic; forest; scrub; vegetation
Štítky AKR, rivok
Změnil Změnil: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926. Změněno: 21. 3. 2016 16:58.
Anotace
Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky devíti desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze a Databáze lesnické typologie. Na rozdíl od podobných zpracování vegetace jiných zemí byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu k asociacím popsaným v této monografii. Čtvrtý, poslední díl se zabývá lesní a křovinnou vegetací, která je členěna do 9 fytocenologických tříd, 28 svazů a 85 asociací. Tento díl obsahuje také popisy tří asociací plevelové a mokřadní vegetace jako doplněk k předchozím dílům a souhrnný seznam všech vegetačních jednotek České republiky rozlišených v této monografii, který čítá 39 tříd, 138 svazů a 496 asociací. Dílo je výsledkem více než desetileté práce týmu odborníků z Masarykovy univerzity v Brně, Botanického ústavu AV ČR i dalších institucí. Jako základní referenční příručka o české vegetaci je určeno terénním přírodovědcům, ochráncům přírody, lesnickým a zemědělským odborníkům, učitelům, studentům a všem milovníkům a obdivovatelům naší krásné přírody.
Anotace anglicky
Vegetation of the Czech Republic provides a systematic survey of plant communities recognized in the country. This is the last volume of a four-volume monographic series, dealing with forest and scrub vegetation, which is divided into 9 phytosociological classes, 28 alliances and 85 associations.
Návaznosti
GA206/09/0329, projekt VaVNázev: Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
Investor: Grantová agentura ČR, Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 22. 5. 2024 07:41