SORGER, Brigitte, Tomáš KÁŇA, Věra JANÍKOVÁ, Sandra REITBRECHT a Alice BRYCHOVÁ. Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 358 s. ISBN 978-80-263-0558-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz
Název česky Psaní ve více jazycích: Němčina po angličtině: Vícejazyčnost a její vliv na textovou kompetenci
Název anglicky Writing in several languages: German after English: Multilingualism and its influence on the writting skills
Autoři SORGER, Brigitte, Tomáš KÁŇA, Věra JANÍKOVÁ, Sandra REITBRECHT a Alice BRYCHOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 358 s. 2013.
Nakladatel Tribun EU
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-263-0558-3
Klíčová slova česky psaní textů; vícejazyčnost, textová kompetence, němčina jako druhý cizí jazyk po angličtině
Klíčová slova anglicky writting skills, multilingual writting, German as a second foreign language after English
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 4. 4. 2014 12:01.
Anotace
Die Entwicklung der Mehrsprachigkeit gilt als wünschenswertes und gesellschaftlich allgemein anerkanntes Ziel, seit sie vom Europarat und von der Europäischen Union schon vor mehreren Jahren zu einer sprachen- und bildungspolitischen Priorität erhoben wurde. Die Vermittlung bzw. Entwicklung der mehrsprachigen Kompetenzen von Individuen manifestiert sich deshalb zunehmend in bildungsstrategischen und curricularen Dokumenten. Wie diese aber im Rahmen des üblichen (Fremd)-Sprachenunterrichtsumgesetzt werden, wirft gerade heute viele Fragen auf, denen wir in diesem Buch aus der Sicht der Entwicklung einer mehrsprachigen Schreibkompetenz im tschechischen schulischen Sprachunterricht nachgehen.
Anotace česky
Rozvoj mnohojazyčnosti je chápán jako pozitivní a celospolečensky přijímaný cíl. Podpora a rozvoj schopnosti jedince komunikovat ve více jazycích se proto stále výrazněji promítají do strategických a kurikulárních dokumentů v oblasti jazykového vzdělávání. Jaký vliv však tyto dokumenty mají na běžnou školní výuku cizích jazyků, vyvolává i nadále mnohé otázky, o jejichž zodpovězení se pokouší naše kniha z hlediska rozvoje schopnosti tvorby psaných textů ve více jazycích v kontextu sukcesivní výuky jazyků v prostředí české školy.
Anotace anglicky
The development of multilingualism is considered a desirable and a generally accepted goal since it was set by the Council of Europe and the European Union as a priority in the area of language and education policies several years ago. Therefore, the mediation or development of multilingual skills of European citizens manifests increasingly in strategic education and curricular documents. How these principles are implemented in common (foreign) language teaching at schools, is still a very debatable matter, which is pursued in this book from the perspective of the development of a multilingual writing skills in the language teaching in Czech schools.
Návaznosti
GAP407/11/0321, projekt VaVNázev: Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2020 14:29