VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Intervence pro inkluzi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Intervence pro inkluzi
Název anglicky Intervention for Inclusion
Autoři VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA.
Vydání 1. vyd. Brno, 256 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6645-8
Klíčová slova česky Intervence; resilience; výzkum; institucionální výchova; dětský domov; dítě v riziku poruchy chování; porucha chování; problémy v chování; drogová závislost; čtenářská gramotnost; kvalita života; edukační potřeba; informovaný přístup;
Klíčová slova anglicky Intervention; resilience; research; residential education, children’s home, At-risk child; behavior disorder, behavioral problems, behavioral disorder, drug abuse; iliteracy; eduactional need; inform attitude.
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 10. 4. 2014 16:31.
Anotace
Monografie Intervence pro inkluzi je jedním z výstupů projektu „Podpora grantových projektů specifického výzkumu řešeného v rámci podpory studentských projektů“ Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Výzkumy byly zaměřeny na problematiku edukace a intervence jedinců v riziku, s problémy a s poruchami chování. Záměrem autorů je poskytnout školské praxi inspiraci k efektivní intervenci postavené na informovaných přístupech ve škole, v rodině i v prostředí institucionální výchovy. Předkládaná monografie je koncipována do tří tematických okruhů, které reflektují potřeby praxe a opírají se o realizované výzkumy ve školském terénu.
Anotace anglicky
The publication Intervention for Inclusion is one of the outcomes of the research project “Support of the specific research as a part of the support of the students“ projects at the Faculty of Education at Masaryk university. Researchers were conducted on education and intervention of child At-risk, with behavioral problems and behavioral disorders. The intention of the authors is to inspire the practice for effective intervention strategies by informed approach towards process of intervention in the school, family or school residential care. Presented publication is determinated into three thematic areas which reflect the needs of practice and refer to the realised researches of the strategies of support and intervention.
Návaznosti
MUNI/A/0709/2012, interní kód MUNázev: Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (Akronym: IIV)
Investor: Masarykova univerzita, Intervence pro inkluzi ve vzdělávání, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2022 13:53