PANČOCHA, Karel a Pavel SOCHOR. Umění jako facilitátor inkluze. Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, Ročník 2, č. 2, s. 31-40. ISSN 1338-6670.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Umění jako facilitátor inkluze
Název česky Umění jako facilitátor inkluze
Název anglicky Art as Facilitator of Inclusion
Autoři PANČOCHA, Karel (203 Česká republika, garant, domácí) a Pavel SOCHOR (203 Česká republika, domácí).
Vydání Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, 1338-6670.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072359
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky inluze; umění; arteterapie; kultura; osoby se zdravotním postižením; výtvarná tvorba; artefakt; umělecká moderna; výzkum
Klíčová slova anglicky inclusion; art; art-therapy; culture; people with disabilities; art creation; artifact; modern art; research
Změnil Změnila: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Změněno: 4. 4. 2014 11:43.
Anotace
Článek se zabývá mezioborovým výzkumem vnímání umění ve formě výtvarné tvorby ve vztahu k lidem se zdravotním postižením. Poukazuje na nutnost odlišení expresivní terapie od konceptu umělecké tvorby. Jsou analyzovány facilitátory a bariéry svobodné a autentické umělecké tvorby člověka, jak z pohledu historie dějin umění, tak současného umění. Dynamika současného umění je založena na originalitě, individualitě a subjektivitě vnímání autora. Normativnost v umění se stává nežádoucím protipólem. Uplatňování inkluze ve škole i ve společnosti je tak základním požadavkem samotné podstaty umění.
Anotace anglicky
The article deals with interdisciplinary research of creating art in people with disabilities. We point out the difference between expressive art therapy and the concept of artistic creating. Further, we analyze facilitators and barriers of independent and authentic art work from the point of view of art history and also contemporary art. The dynamics of contemporary art is based on originality, individuality and subjectivity of author’s perception. Norms are becoming undesirable obstacles. Application of inclusive principles in schools and society are basic prerequisites and fundamentals of art itself.
Návaznosti
EE2.3.30.0009, projekt VaVNázev: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2021 19:41